nye tiltag

Et udpluk af de overvejelser regeringens forebyggelseskommission gør sig: Totalt forbud mod al indendørs rygning på arbejdspladser og i offentlige rum. Det gælder også de værtshuse, hvor man i dag må ryge og i dagplejehjem. Vurdere effekten af rygestopkurser. Motion på recept. Mere cykeltransport. Partikelfiltre på biler. Differentieret moms. Højere afgifter på tobak og alkohol, mættet fedt, sukker og sodavand. Restriktioner for salg af tobak. Restriktioner for salg af alkohol. Sikring af sunde føde- og drikkevarer i institutioner og klubber, hvor børn og unge opholder sig.