Turisme

Nye "turister" varsler nyt

Konstituering: Rebild-Skørping Turistforening har nu sat navne på den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, og til formand genvalgtes Henrik Henriksen, Arne Jensen blev næstformand og endelig Karen Kristensen, kasserer. Det første arrangement bliver en bustur til Visborggård og Havnø tirsdag den 8. juni, hvor en lokal quide vil fortælle om de to herregårde. Derefter kører man til Als Odde og slutter af med kaffe i Jægerhuset. Denne tur er kun for medlemmer, da der er begrænset deltagerantal. I forbindelse med Rebildfesten vil der være dans på Kulturstationen med Lindy og Peter Aldall, dog vil det ske dagen før. En aftentur til Kongstedlund og Smidie i august bliver også kun for medlemmer. I weekenden den 11.-12. september prøver Turistforeningen, i anledning af bygningskulturens dag, at lave et arrangement i samarbejde med en herregård, og i samme periode vil der også blive et arrangement for handicappede. Den vellykkede nattur sidste efterår, vil de forsøge at gentage igen i efteråret. Den traditionelle nytårstravetur, vil blive afviklet søndag den 9. januar, og den sidste weekend i januar, vil man forsøge i anledning for 200 året for H.C. Andersen, at lave et arrangement på Kulturstationen med fortællinger af H.C. Andersen.

Forsiden