Gandrup

Nye udfordringer forude

Der bliver ifølge Johannes Elsnab (V) også mange nye opgaver at tage fat på for teknisk udvalg i 2003: Byforskønnelse og fortsat detailkloakering i V. Hassing. Bymodel Gandrup. Bymodel Ulsted. Ny landdistriktspolitik. Færdiggørelse af ny kommuneplan. Fokus på genåbning af lukkede veje og stier. Fokus på fremtidig byudvikling i Hals. Øget markedsføring af kommunen.