Lokalpolitik

Nye udstykninger handles flittigt

38 hektar jord ved Nr. Lyngby udstykket til sommerhuse - kun en lodsejer er på banen med sine planer

NR. LYNGBY: I torsdags var der møde på teknisk forvaltning i Vrå. Her orienterede forvaltningen seks lodsejere om en ny lokalplan for en sommerhusudstykning ved Nr. Lyngby. Foreløbig er det dog småt med oplysninger, idet fire af de seks lodsejere indtil videre har valgt at være anonyme. Med den nye lokalplan er udstykningen dog kommet et langt skridt videre - nemlig så langt, at det nu er op til lodsejerne at afgøre, hvornår de vil begynde at udstykke og eventuelt bygge de 148 sommerhuse, der er mulighed for i lokalplanen. Det er efterhånden et par år siden, at de første rygter om nye udstykninger af sommerhusgrunde føg rundt langs den danske vestkyst. Som månederne gik, kom det til at stå klart, at et område ved Nr. Lyngby nord for Løkken var i kikkerten, og allerede dengang begyndte de første tilbud om at købe jord at løbe ind hos lodsejerne - altså lang tid før en ny lokalplan overhovedet var formuleret. Nu er lokalplanen omsider på plads, men det er endnu usikkert, hvad der kommer til at ske i området. Sikkert er det, at 38 hektar skal omdannes fra landbrugsjord til sommerhusbebyggelse. Og at de tre af de fire oprindelige lodsejere forlængst har solgt sin jord til firmaer, der enten købte for selv at ville bygge eller blot købte som investering. Og siden har solgt jorden videre til nye investorer. I dag er der seks lodsejere, hvor kun to har valgt at stå frem - nemlig indehaveren af Høm Huse, Niels Stellan Høm, og parret Anette Wassmann og Michael Tjørnelund. I øjeblikket er det kun Niels Stellan Høm, der ved præcist, hvad han vil med sit område. De øvrige fem er enten ikke afklarede eller vil ikke i offentlighedens søgelys. Sikkert er det dog, at de mange nye sommerhuse skal bygges i træ. Og enten have naturfarver eller males i sort, grønt eller brunt. Tagene skal enten være af mørke tagsten, sort tagpap eller opføres i naturmaterialer af græs eller strå. Og så skal eventuelle parabolantenner placeres, så de er usynlige fra vejen. Desuden planlægges der ferielejligheder i den eksisterende gård, Tranegården, ligesom der i dette område planlægges fællesfaciliteter for hele det nye område.