Nye valgt til udvalg

Fra 1. juli hører børn og unge udvalget under kulturudvalget. Men da styrelsesvedtægten siger, at man ikke kan være medlem af børn og unge udvalget, hvis man også sidder i det udvalg, som børn og unge udvalget hører under - nemlig kulturudvalget, betyder det, at der skal skiftes ud i børne og unge udvalget. Jens Dahl (V) og Kim Bennike (DF) kan ikke længere sidde i udvalget, fordi de også sidder i kulturudvalget. Det samme gælder de personlige stedfortrædere Henry Kronborg (V) og Ragnhild Poulsen (UP). Som nye medlemer af børn og unge udvalget er valgt Kurt Mølgaard (V) og Aksel Vad (V). Som deres personlige stedfortrædere er valgt Mogens Richter Pedersen (V) og Leif Madsen (UP). Susanne Hjort Hansen (S) fortsætter i børn og unge udvalget, mens hun som stedfortræder får Kaja Stavad (S). BROVST Skifter ud Der sker også udskiftning af medlemmer til den fælleskommunale lægeordning. Her er medlememrne med i socialudvalget, som lægeordningen hidtilhar hørt under. Men nu skal lægeordningen ind under kulturudvalget, og derfor er det besluttet, at medlemerne skal være medlem af kulturudvalget. Det betyder, at Ole Christensen (S) og hans personlige stedfortræder Erling Jacobsen (S) forlader lægeordningen. De erstattes af Gerda Nielsen (S) og Kim Levisen (DF) som stedfortræder. Halle Bak Andreasen (V) og hendes personlige stedfortræder Mogens Richter Pedersen (V) fortsætter i lægeordningen. BROVST Regnskaber Brovst Hallens regnskab for 2002 viser et underskud på 2634 kr. Det har kommunalbestyrelsen taget til efterretning. Det samme gælder regnskaberne for ØAH Hallen og Halvrimmen Forsamlingshus. Hallen har et underskud på 31.400 kr., mens forsamlingshuset har et overskud på 3207 kr. Også Skovsgård Idrætscenters regnskab er taget til efterretning. Her er der et underskud på 54.643 kr. BROVST Ja til hundetræningsbane Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der etableres en hundetræningsbane på ejendommen Bratbjerg 93. Der stilles dog som betingelse, at banerne indhegnes, og at der etableres et fem meter plantebælte mod en nabo. ARENTSMINDE Ekstra tilskud Kulturudvalget har besluttet at give Arentsminde Husmoderforening et tilskud på 1500 kr. tildækning af et underskud på et kabaret-arrangement. Arrangementet gav et underskud på 3376 kr. Kulturudvalgsformand Kim Bennike (DF) siger, at kulturudvalget plejer at give 1000 kr. i tilskud, men har nu udvidet tilskudsrammen. BROVST Overskud Kommunalbestyrelsen har godkendt regnskabet for Sund By Brovst, som viser et overskud på 13.542 kr. Beløbet overføres til 2003. BROVST Borgmester bliver formand Det ny integrationsråd har nu konstituerede sig med borgmester Mogens Gade som formand. Farmaceut Ihab Eleyan er valgt som næstformand.