Gravlev

Nye vandregulativer i høring

Rebild Kommune sender et nyt vandløbsregulativ for Lindenborg Å i offentlig høring.

Lindeborg Å. Arkivfoto: Michael Koch

Lindeborg Å. Arkivfoto: Michael Koch

Forslaget dækker strækningen fra udspringet ved Nysum til indløbet i den tidligere strækning, som tidligere var amtsvandløb ved Gravlev. Samtidig fremlægges et tillægsregulativ for 30 vandløb i kommunen. Forslagene kan ses på www.rebild.dk under Teknik & miljø/ vandløb. Bemærkninger til regulativer skal være kommunen i hænde senest 3. juni i år.