Nye vedtægter skal redde unges råd

Unge mangler interesse for politisk arbejde, så nu inddrages skolernes elevråd

SÆBY:Det kommunale ældreråd er en magtfaktor, der arbejder aktivt for at forbedre forholdene for de ældste borgere i Sæby Kommune. Rådet er tit på banen med forslag og kommentarer og sørger for at lægge pres på socialudvalget i sager, der har med ældre at gøre. Nøjagtig på samme måde fungerer handicaprådet, selvom det står knap så markant i billedet som ældrerådet. Kommunens børn og unge har også et talerør i form af et ungdomsråd, men det er aldrig blevet en magtfaktor, der aktivt formår at tale børn og unges sag overfor de lokale politikere. Tværtimod er politikerne nu nødt til at give rådet kunstigt åndedræt i form af nye vedtægter. Uden denne vedtægtsændring vil rådet simpelthen dø. Økonomiudvalget behandler vedtægtsændringerne på sit møde tirsdag. Som tidligere omtalt i disse spalter har ungdomsrådet haf t uhyre svært ved at fastholde sine medlemmer, og når rådet har forsøgt at stable arrangementer på benene - heriblandt en maratondans med særdeles flotte præmier - har man måttet ty til aflysninger på grund af dårlig tilslutning. Konsekvensen har været, at rådet ikke har kunnet fastholde sine medlemmer, og da der fornylig skulle vælges to nye til rådet, dukkede kun formanden Rasmus Jensen samt to, der på grund af lav alder ikke var valgbare, op. Rasmus Jensen ønsker heller ikke at fortsætte, idet han har været med fra starten. Alt tydede derfor på, at rådet ligeså stille var i gang med at nedlægge sig selv. Man blev på mødet dog enige om et forslag til vedtægtsændringer, der vil sætte valget af medlemmer til rådet i system. Forslaget går ud på, at elevrådene ved Stensnæsskolen, Torslev Skole, Dybvad Skole, Volstrup Skole, Sæby Syd Skolen, Sæbygårdskolen og Sæby Privatskole hver udpeger to medlemmer til ungdomssrådet. Det betyder, at rådet får 14 medlemmer, der altså alle er folkeskoleelever. Der skal også, hvis interesseren viser sig, være plads til medlemmer, der ikke længere går i folkeskole. Det klares ved at sige, at ungdområdet skal have mindst 14 og maksimalt 19 medlemmer. Børne- og kulturudvalget har godkendt vedtægtsændringerne. Og nu er det så økonomiudvalgets tur.