Skattepolitik

Nye veje for at afsløre snyd

Kommunen skrider oftere til ransagninger af private hjem

AALBORG:Aalborg Kommune er nødt til at gå nye veje for at afsløre socialt bedrageri. Tidligere var sagsbehandlerne meget opsøgende og holdt øje med borgeres bopæl. Men det kommunale dyneløfteri er blevet bremset af Indenrigsministeriet, som har forbudt systematisk overvågning. - Men i forvejen var det som om, at folk havde lugtet lunten, og effekten med at holde øje med deres bopæl var aftaget noget. Derfor var vi nødt til alligevel at tage nye redskaber i brug, siger kontorchef Anne Mie Nielsen. Hun er leder af kommunens specialgruppe på fire personer, som kun har til opgave at afsløre sociale bedragere. I stedet for lurenkig er sagsbehandlernegået i gang med endnu mere systematisk at sammenkæde de oplysninger, som i forvejen ligger i systemet. For eksempel gør kommunen flittigt brug af adresseoplysninger fra Folkeregisteret. Et andet eksempel er at se på, om parterne stadig har fælles bankkonto. Desuden har det kommunens opmærksomhed, hvis der pludselig dukker en co-adresse op. Aalborg Kommune benytter sig nu også oftere af ransagninger, hvor man med en dommerkendelse i hånden går ud over undersøger private hjem. Det kræver dog, at mistanken er godt underbygget. Anonyme tip Kommunen får også mange anonyme henvendelser. For eksempel fra naboer og bekendte, ogg folk kan trygt henvende sig til kommunen med tip, understreger kontorchef Anne Mie Nielsen. De anonyme henvendelser forbliver anonyme. Siden Aalborg Kommunes specialgruppe tog fat på arbejdet 1. november 1999 har den behandlet 275 socialsager. I alt har Aalborg til dato sparet 7,3 millioner kroner i sociale ydelser. Beløbet fremkommer ved at regne ud, hvad der ville være udbetalt året ud, hvis ydelsen var fortsat med at komme til udbetaling. Tilbagebetalingsbeløbet er udregnet til 2,9 millioner kroner, men kontorchef Anne Mie Nielsen erkender, at det er meget tvivlsomt, hvor mange der kommer i kassen igen. Typisk har skyldnerne nemlig en anstrengt økonomi. - Men den præventive virkning er mindst lige så vigtig, og der er også eksempler på vellønnede borgere, som snyder med sociale ydelser. Folk skal vide, at der er en reel risiko for at blive opdaget, bemærker konctorchefen. Gruppen har i sammen periode behandlet 614 skattesager, og 230 har givet resultat med en samlet forhøjelse af skattegrundlaget på 10,5 millioner kroner. Skattesagerne dækker for eksempel et ulovligt fradrag for børnebidrag. - Men vores undersøgelser har også afsløret sort arbejde eller indtægter, som der er ikke svaret skat af, siger Anne Mie Nielsen. Hun understreger, at Aalborg samarbejder med omegnskommunerne, der har tilsvarende specialmedarbejdere. Derfor skal en socialsnyder ikke vide sig sikker, selv om vedkommende flytter kommune.