Trafikulykker

Nye vejtræer på Weyses Allé

UDEMOKRATISK:En udemokratisk-, og et udokumenteret teknisk fagligt udsagn ligger til grund for denne drastiske beslutning. I brev af 9. Juni 2008 fra Park og Vejforsyningen blev samtlige beboere informeret om projekt "Grøn udsmykning af Musikkvarteret", citat: "Park og Vejforsyningen vil med en helhedsløsning for det grønne areal etablere holdepladser, plante nye træer, der ikke bliver så store, samt tænke blomsterudsmykning ind i området. I denne forbindelse vil vi gerne høre fra jer - beboerne i kvarteret - inden 1. juli, så evt. ønsker og forslag kan blive taget med i betragtning. De eksisterende træer i det grønne område skal i løbet af sommeren fældes. Er du interesseret i at købe noget af træet til brænde, så kontakt P&V." - underforstået Park og Vejforsyningens beslutning om fældning er endelig og uomstødelig. Denne beslutning er flere beboere ikke enig i, og flere retter derfor henvendelse, men Park &Vejforsyningen forbliver tavs. Jens Hedegaard bliver kontaktet, og Jens Hedegaard foranlediger, at sagen stilles i bero med henvisning til, at beboernes ønsker skal frem. Altså er positivt tilsagn til os beboere. Blandt beboerne er der heller ikke enighed om træerne skæbne. Et mindretal på fem beboere har siden 2003 ønsket træerne fældet med den begrundelse, at træerne skygger og at frø og visne blade generer haveejerne. Anmodningen blev dengang afvist, men er nu den direkte årsag til Park & Vejforsyningens helt urimelige beslutning om at træerne skal fældes. I vores dialog med Jens Hedegaard blev vi lovet at Park & Vejforsyningen ville kontakte samtlige beboere: “for som det hed, - at afklare beboernes ønsker, og om nødvendig afholde et offentligt møde“. Intet er sket, dog en af områdets beboere har på det seneste indsamlet 56 underskrifter hos dem, som ønsker projektet gennemført. Og efterfølgende har projektet skiftet navn og omfang og kaldes nu for: “Renovering af rabatter i Musikkvarteret” Jens Hedegaard og co. har altså på baggrund af disse 56 nye underskrifter nu besluttet at (citat): "Kommunen har lyttet til borgernes ønsker i Musikkvarteret. Træfældningen går som varslet i gang i uge 44. Helt på baggrund af en tidligere beslutning i teknisk udvalg." Vi har i vores dialog klandret Park & Vejforsyningen for at "tromle", hvilket benægtes af Jens Hedegaard, men hvem "tromler" nu og løber nu fra sit løfte om at alle beboere skulle høres, - jo, det gør Jens Hedegaard. I mine øjne en hån mod demokratiet, for vi er trods alt ca. 250 beboere i området. Den teknisk faglige begrundelse skulle ligge i, at rødder fra træerne ødelægger fortove og kantsten, en problemstilling som vi, der færdes i området, ikke har oplevet. Derfor er vores konklusion omkring dette projekt følgende: - at teknisk udvalg har truffet en forkert beslutning - at teknisk udvalg ikke efterlever egne løfter om borger indflydelse - at teknisk udvalg totalt negligerer demokratiske principper - at projektet skal gennemføres, for det har man for længst besluttet - at projektet er en katastrofe for nærmiljøet - at penge ikke er en mangelvare kommunalt regi Og til de beboere i musikkvarteret som ønsker projektet gennemført: I har selv valgt at bo i et grønt område, I har selv plantet meget store træer i jeres haver, og så må I selvfølgelig også finde jer i, at frø og visne blade følger med. Vi har i dag et smukt og eftertragtet boligområde, og tro det om I vil, det påstås at nogle ejendomsmæglerne har kartotek over kunder, som meget gerne vil købe vores huse. Så derfor, værn om dette unikke område med den smukke Weyses Allé.