Nye virksomheder klarer sig uden hjælp

Nordjyske iværksættere vil ikke have kapitalindskud fra staten.

Nordjyske iværksættere vil ikke have risikovillig kapital fra staten

Nordjyske iværksættere vil ikke have risikovillig kapital fra staten

Det viser tal fra den statslige Vækstfonden, som NORDJYSKE har fået beregnet. I tiårsperioden fra 2000 til 2010 har Vækstfonden investeret fem procent af sin risikovillige kapital som egenkapital i opstarten af nye virksomheder i Nordjylland. De fem procent skal ses i forhold til Nordjyllands andel af det danske bruttonationalprodukt, det vil sige den samlede produktion i Danmark, som i 2010 lå på 10 procent. - Det er en indikation af, at Nordjylland modtager en forholdsvis mindre del af vores risikovillige kapital, end man ville gætte på ud fra regionens andel af den samlede danske økonomi, siger Peter Bruun, der er kommunikationschef i Vækstfonden. Faldende tendens Tendensen er endda, at nordjyske iværksætteres andel af Vækstfondens risikovillige investeringer med egenkapital falder. Mens den nordjyske andel i tiårsperioden op til 2010 lå på fem procent, så var andelen i 2010 isoleret set nede på en procent, viser Vækstfondens tal. Skyldes virksomhedstyper Det er ikke modvilje fra Vækstfondens side, men den nordjyske erhvervsstruktur, der er hovedforklaringen på, at regionen modtager en forholdsvis lille del af Vækstfondens indskud af egenkapital. - Højteknologiske og vidensintensive virksomheder har brug for et stort indskud af egenkapital i opstartsfasen, hvor de blot brænder kapital af, siger Peter Bruun Men den slags nystartede virksomheder er der forholdsvis få af i Nordjylland, hvor iværksætteri mest bedrives inden for mere traditionelle og lavteknologiske brancher, der har et mindre behov for egenkapital i opstartsfasen.