Børnepasning

Nye vuggestuer et hit

1. januar begynder godt tyve 0-2 årige i de nye integrerede institutioner i Thisted Kommune - og frem til sommer stiger efterspørgslen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sjørring Børnehus er en af de daginstitutioner, der nu påtager sig en ny opgave - med pasning af de helt små børn. Arkivfoto

Seks børn i Hannæsbørnehaven, fire børn i Sjørring Børnehus, fire børn i Hundborg Børnecenter, to børn i Kathøj, fire børn i Vildsund Børnehus og tre børn (heraf en på deltid) i Koldbøtten. Sådan ser oversigten ud over de 0-2 årige, hvis forældre har sagt ja tak til pasning i en af de daginstitutioner, der her fra nytår har fået mulighed for at oprette vuggestuepladser. - Jeg har aldrig været i tvivl om, at interessen var der, men at vi kom i gang i alle institutionerne lige fra begyndelsen - det er bare flot, siger Karen Serup, der er leder af pladsanvisningen i Thisted Kommune. Det er en politisk beslutning i Thisted Byråd fra 13. september, der har banet vejen for, at der i løbet af første kvartal 2012 kan etableres 10-15 pladser i hver af børnehaverne i Vilsund, Koldby, Hundborg, Sjørring og Frøstrup. Derudover er der ved byggeriet af en ny børnehave i Tilsted disponeret med ti vuggestuepladser. Hensigten er at give forældre i hele Thy og Hannæs en bredere vifte af tilbud i flere skoledistrikter og tilbyde pladser i områder, hvor det er svært at rekruttere dagplejere. - I alle årene, hvor jeg har arbejdet her, har der altid været en del forældre, der har taget deres børn med til Thisted By. fordi de ønskede vuggestue til deres børn og det ikke fandtes i deres lokalområde, siger hun. Presset har været så stort i Thisted By, at det er mange år siden, at forældre har kunnet få en vuggestueplads efter endt barsel, med mindre der var en søskenderelation, der kunne tages hensyn til. Ingen er blevet presset Forældres efterspørgsel på institutionsplads til de små børn under børnehavealderen har Karen Serup mærket gennem en årrække. Hun understreger, at ingen er blevet presset til at fravælge dagpleje. - Ingen er blevet tilbudt en vuggestueplads, uden at de har ringet til mig og sagt, at de ønskede det, pointerer hun. Ifølge Karen Serups opgørelse vil der stille og roligt komme flere 0-2 årige ind i de nye integrerede institutioner i løbet af de kommende måneder. - Det er fantastisk dejligt, at vi kan få en glidende indkøring af børnene. Pr. 1, marts vil der være 32 børn 0-2 årige i pasning i de seks institutioner, og derudover er der 23 på venteliste frem til 1. juli. Hvis de alle siger ja til pladsen, når det bliver alvor, vil der til den tid være 13 vuggestuebørn i Sjørring Børnehus, mens der hvert af de øvrige steder vil være syv-ni børn under tre år.