Børnepasning

Nye vuggestuer i tre landsbyer

Når skolerne i Hjortdal, Moseby og Ingstrup lukker til sommer, forsvinder også deres sfo'er, som drives sammen med den lokale børnehave, og det gør den fortsatte drift af børnehaven uforholdsmæssig dyr på grund af det lille børnetal.

Nu har børne- og familieudvalget anbefalet, at der oprettes en vuggestue sammen med børnehaven, så der bliver et samlet pasningstilbud til alle 0-6 årige under samme tag i både Moseby, Hjortdal og Ingstrup. - Vi ved godt, at det kan ramme nogle dagplejere, og at mange forældre er rigtig glade for deres dagplejer i lokalområdet. Så det er lidt svært, erkender udvalgsformand Søren Brink (K). - Men som politikere er vi sat i verden for også at få kommunens økonomi til at hænge sammen, og i de tre landsbyer er en integreret ordning en rigtig god løsning, fastslår han. - Nu vil vi i hvert fald i dialog med ildsjælene i lokalområdet om et oplæg, og så ser vi på det igen.