Energiselskaber

Nyfors er på rette kurs

Økonomien forbedret med 12 mio. kr.

Elforsyningsselskabet Nyfors er på rette kurs. Det kunne formanden, Gerda Pedersen, oplyse på torsdagens repræsentantskabsmøde. Der blev fremlagt et regnskab, som viser en forbedring på 12 mio. kr. i forhold til det forventede. - Det er tilfredsstillende. Ikke mindst set i lyset af, at 2010 begyndte med en hård omgang sne og frost, hvilket var hæmmende for vores aktiviteter i hele første kvartal af 2010, konstaterede Gerda Pedersen. Det gode resultat er ikke kommet af sig selv. - Vi har, som det øvrige samfund været gennem nogle hårde år, men tallene viser, at vi er ved at få kursen rettet ind. Og den kurs, der er sat, må der ikke slækkes på i 2011. Der er sat nogle høje mål, men vi har en stab af dygtige medarbejdere i Nyfors, der arbejder ihærdigt for at opfylde målene. Mere vindenergi Hele energimarkedet er inde i en turbulent periode. Gerda Pedersen var inde på, at regeringens energistrategi får vidtrækkende konsekvenser for elsektoren. - Andelen af el produceret på vind vil stige, der skal etableres kæmpe vindmølleparker både i vand og på land. Skal man klare at håndtere vindkraft af den størrelse, skal der investeres i et nyt fleksibelt og intelligent distributionssystem - også kaldet "Smart Grid". Gerda Pedersen udtalte: - Det er nødvendigt med ekstrem høj kvalitet på bredbåndsforbindelser, når der skal bygges fremtidens intelligente el-net og alt peger på, at fiber er den eneste rigtige løsning, hvilket bekræftes af, at stærke kræfter i EU ser det som det vigtigste punkt på EU-s digitale dagsorden at give europæerne adgang til superhurtigt bredbånd, så Europa ikke taber yderligere terræn i bredbåndskapløbet mod USA og det meste af Asien, sagde Gerda Pedersen. Gerda Pedersen venter intet fald i el-priserne: - Jordskælvet i Japan og den efterfølgende katastrofale situation med atomkraftværkerne vil få indflydelse på hele energiområdet, syv tyske A-kraftværker er midlertidig lukket ned, der er krig og uro i olieproducerende lande i Nordafrika og Mellemøsten og vandstanden i de norske magasiner er lav. - Det er alt sammen noget, der skaber usikkerhed omkring energi- leverancerne og dermed har og vil få indflydelse på prisen på el. - Hvornår markedet vender er svært at sige, lige nu er usikkerheden meget stor og dermed er der intet, som tegner til en lavere elpris" udtalte Gerda Pedersen.