Brønderslev

Nyfors-formand valgt til ny periode

Det nye repræsentantskab har valgt sin bestyrelse og er klar til de kommende udfordringer

Gerda Pedersen - genvalgt til formand. Foto: Henrik Louis

Gerda Pedersen - genvalgt til formand. Foto: Henrik Louis

Mandag var Nyfors' nyvalgte repræsentantskab for første gang samlet blandt andet med henblik på at vælge den nye bestyrelse. Som introduktion til det nye repræsentantskab var direktør for Dansk Energi, Lars Aagaard, inviteret for at give et indblik i, hvilken fremtid el-branchen ser ind i. Konklusionen på et meget spændende og inspirerende indlæg var, at der kommer til at ske store forandringer i branchen, men at der også er store muligheder. Én af de helt store udfordringer bliver, at 50 procent af el-produktionen i 2020 skal komme fra vindenergi, hvilket stiller store krav til el-markedet og det eksisterende elnet. En anden udfordring som Lars Aagaard påpegede var forventningen til et stærkt stigende energiforbrug, blandt andet grundet forbrugsudviklingen i Kina, med stigende energipriser til følge. Øgede krav Men udfordringerne giver også muligheder, for de stiller øgede krav til nye energivenlige produkter, hvor elbiler og solceller blot er nogle af produkterne. Efter Lars Aagaards indlæg gav direktør Henrik Mentz sit syn på Nyfors' fremtid, hvorledes Nyfors kan bidrage til de udfordringer branchen ser ind i. Henrik Mentz udtaler: - Hos Nyfors er vi godt i gang med at introducere nye energirigtige løsninger til vores kunder, ikke mindst solceller, som vi mærker meget stor efterspørgsel efter og oplever et meget tilfredsstillende salg af. Men det bliver mere og mere tydeligt, at indflydelsen på brancheniveau ligger hos de store selskaber og det skal vi forholde os til. - Vi skal se på, hvad der i sidste ende tjener vores kunder og ejere bedst, hvilket er en af de udfordringer, som den nye bestyrelse skal forholde sig til. Den nye bestyrelse blev valgt og konstituerede sig efterfølgende således: Formand: Gerda Pedersen. Næstformand: Gunnar Mortensen. Øvrige medlemmer: Kurt Guldhammer, Bo Kristensen, Mogens Kristiansen, Kurt Kristensen, Karsten Frederiksen, Svend Erik Trudslev. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Ruben Michelsen og Mogens Baggesen.