Brønderslev

Nyfors signalerer fremsynethed

Nyfors er parat til at gå ind i meget andet end el

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det ny flag i de ny orange farver vajede på hovedsædet i Brønderslev. Foto: Hans Ravn

BRØNDERSLEV:Nyfors er navnet på det ny el-forsyningsselskab, der er blevet til ved en fusion mellem Brønderslev og Oplands Elforsyning og Han Herreds Elforsyning. Navn og logo blev i går eftermiddag afsløret på selskabets hovedsæde i Brønderslev. Formænd for Nyfors bestyrelse, Erling Andreasen, Hellum, og Gunnar Mortensen, Fjerritslev, fortæller, at fusionen er den første i branchen i Vendsyssel i mere end 30 år. - Fra i dag er selskaberne historie, idet sammenlægningen benyttes til at skifte navn til Nyfors. - Det er ikke alene de synergiske fordele, men planerne om fremtidig fornyelse, der er drivkraften i fusionen. - Det er således en del af visionen, at udvikle en række nye forretningsaktiviteter, der skal medvirke til at skabe et stærkt nordjysk multiforsyningsselskab. - Vi vil ganske enkelt bruge omkostningsbesparelserne og de øgede kompetencer til at skabe fornyelse, som skal komme vore kunder til gode, oplyser administrerende direktør Kaj T. Stoumann. - Innovation er alle selskabers vigtigste parametre for at udvikle sig og dermed overlevelse. - Vi har bevidst valgt navnet Nyfors for at signalere netop fornyelse og nytænkning. - For at sikre, at det bliver praktiseret, tager vi fat på at udarbejde en innovationsstrategi til efteråret. - Innovationen foregår ofte i en forretningsudviklingsafdeling, men vi vil arbejde på, at det bliver en del af vores nye, fælles kultur, så alle medarbejdere i en eller anden målestok, bidrager til fornyelsen. Direktør Henrik Mentz fortæller, at udviklingen vil komme til at foregå inden for el, bredbånd, energirådgivning samt vand, varme og belysning. - Vi har en række driftsaftaler. Det er målet, at vi i fremtiden via fibernetbredbåndet vil tilbyde f.eks. overvågning af kraftvarmeværker og vandforsyninger af dels sikkerhedsmæssige, dels økonomiske fordelagtige årsager. Henrik Mentz understreger, at udbygningen af fiberbredbåndet er markant. - I 2007 investerer vi 50 mio. kr. Målet er et åbent net. - Forretningsmæssigt ønsker vi at eje nettet, mens vi overlader indholdet til blandt andet vort datterselskab Bredbånd Nord. - Der bliver samtidig investeret 24 mio. kr. i vores kerneaktiviteter - drift af el-distributionsnettet med henblik på at øge forsyningssikkerheden. - Det sker blandt andet ved at kabellægge alle luftledninger. - Det er vi færdige med i 2008, og herefter kan vi højne vores forsyningssikkerhedsprocent til mere end 99,9 procent, siger Henrik Mentz. - Med en ny organisation på tæt ved 100 medarbejdere, stilles der ændrede krav til ledere og medarbejdere på en række områder. - Derfor har vi blandt andet besluttet at iværksætte en ledelsesudvikling, hvor lederne får nogle værktøjer til deres daglige arbejde. - Et af temaerne, der arbejdes med, er målstyring med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcerne. - For øvrige medarbejdere bliver der mulighed for udvikling og specialisering gennem jobrotation og lignende. - Vi er således meget bevidste om, at vækst kommer inde fra. - I planerne for fusionen aftales det at etablere en decentral struktur, så kunderne kan modtage den samme service både i Brønderslev og i Brovst. Hovedsædet er i Brønderslev.