Nyfrost opgiver at stå alene

Frysehuset sælger til Claus Sørensen-gruppen

HIRTSHALS HAVN er porten til Europa for fiskeprodukter fra hele Nordatlanten og Nyfrost er en vigtig aktør i den samhandel. Men det er svært at stå alene og nu har Skagerak Holding solgt til Danmarks største frysehusvirksomhed, Claus Sørensen A/S. Foto: Kurt Bering

HIRTSHALS HAVN er porten til Europa for fiskeprodukter fra hele Nordatlanten og Nyfrost er en vigtig aktør i den samhandel. Men det er svært at stå alene og nu har Skagerak Holding solgt til Danmarks største frysehusvirksomhed, Claus Sørensen A/S. Foto: Kurt Bering

Frysehus-koncernen Claus Sørensen A/S overtager fra 1. oktober Nyfrost Hirtshals A/S fra fiskeindustrikoncernen Skagerak Holding A/S, og bliver dermed eneste frysehus-virksomhed på havnen i Hirtshals. - Strukturtilpasningen i branchen med sammenlægning til større enheder har bevirket, at Nyfrost Hirtshals ikke længere kan stå alene, forklarer adm. direktør Iver Espersen, Skagerak Holding. - Selvom vi er de store i Hirtshals, er vi blevet små i branchen, siger koncernøkonomidirektør Kim Bennedsen. Claus Sørensen A/S er Danmarks største køle- og frysehuskoncern med 11 afdelinger og ca. 1400 ansatte. Nyfrost har en kapacitet på ca. 70.000 kubikmeter og har ca. 60 ansatte. Claus Sørensens afdeling i Hirtshals er noget mindre, ca. 40.000 kubikmeter. Adm. direktør i Claus Sørensen-gruppen, John Andersen, konstaterer, at det har været naturligt at slå de to virksomheder sammen, ikke mindst i lyset af flere års dårlig økonomi i Nyfrost. - Der kommer til at ske en større rationalisering, som uundgåeligt også vil indebære et færre antal ansatte, siger han. Nyfrost har over de de seneste fire regnskabsår haft et samlet underskud på 18,5 mio. kr. Sidste år var tabet 4,9 mio. kr., halvdelen af egenkapitalen blev sat til og moderselskabet måtte tilføre ekstra 3 mio. kr. i aktiekapital. Ved regnskabets offentliggørelse i juni blev det forudset, at også 2010 ville blive et vanskeligt år. - Nyfrost har været en vigtig del af Skagerak-koncernen, men nu vil vi koncentrere os om kerneforretningen, core business, siger Iver Espersen. Det er rederiet med de to moderne notbåde "Strømfjord" og "Strømegg", produktionen med fabrikkerne Skagerak Pelagic og Skagerak Salmon, samt den globale fiskehandel i Skagerak Fiskeeksport. - Det har været vigtigt for os at afhænde selskabet til en køber, som er velkonsolideret og som kan videreføre det servicekoncept og den knowhow, som Nyfrost Hirtshals står for, og som vil bevare flest mulig arbejdspladser, siger Iver Espersen. Nyfrost blev grundlagt i 1974 som et køle- og frysehus på havnen i Hirtshals og er udvidet mange gange. Her sker oplagring, detailpakning og videretransport af både fra fiskeriet i Hirtshals og fra Canada, Grønland, Færøerne og Norge. Claus Sørensen-gruppen er grundlagt i Esbjerg i 1926 af fiskeskipper Claus Sørensen, der etablerede Danmarks første frysehus med lynfrysningsanlæg.