Aalborg

Nyhavnegade

I 1814 blev en ny havn efter kongelig tilladelse anlagt ud for Løkkegade. Nyhavn blev opfyldt i 1925. Den første strækning af Nyhavnsgade gik fra Slotsgade til lidt forbi Sankt Hans Gade. 5. juli 1915 indgik gaden Langelinie i Nyhavnsgade så den nu omfattede strækningen fra Slotsgade til Østerbro/Kjellerupsgade. I 1943 forlængedes gaden igen. I forbindelse med anlæggelsen af Søheltekvarteret i Vestbyen ønskede man at flytte gadenavnet Niels Juels Gade fra Østbyen hertil, og strækningen Kjellerupsgade til Rørdalsvej, der indtil da havde heddet Niels Juels Gade indgik nu i Nyhavnsgade. Den 30. april 1956 blev Nyhavnsgade forlænget til den nye Rørdalsvej (nu Østre Allé).