Lokalpolitik

Nyhavnsgade for trafikeret til to spor

SF-Rådmand, Henrik Thomsen, har store visioner for Aalborgs havnefront. En af dem går på, at den i dag 4 sporede Nyhavnsgade danner en mur mellem by og havn. Derfor ønsker Henrik Thomsen, at vejen skal indskrænkes til 2 spor, og den daglige færdsel på stedet skal nedsættes fra de i dag 16.000 biler, til 10.000 biler i døgnet. Men hvor mon Henrik Thomsen ønsker de sidste 6000 bilers kørsel flyttet hen? Man må jo formode at rådmanden har en alternativ plan, når han vil fjerne et spor i hver retning! Man vil indskrænke færdselsårerne, og nedsætte hastigheden på strækningen. Det kan nemt give problemer, også andre steder i byen. Yderligere ønsker rådmanden en ny "svømmehal" opført i havnen. Den vil ganske vist blive noget billigere end en ny helårlig i Aalborg Øst, så økonomisk set er det måske en god ide. Ideen har rådmanden hentet i København, og hvad de har der, skal Aalborg "naturligvis" også have. Men vil et sådant badeområde ikke blot flytte gæster fra friluftbadet i Aalborg vest? Samtidig vil området fremover være lukket land for de folk som i dag bruger det til lystfiskeri efter sild og hornfisk. Området skal omdannes til et maritimt område, med lystbådehavn og Musikhus. Man må håbe at det bliver en større succes end "Klisterkanalen" ved Skibbrogade. Her skulle, efter byrådets planer, i dag være Nyhavnsstemning. Er der nogen som har været forbi for nyligt? Men millionerne fik byrådet da brugt! Nu er der så d.27-9 under NORDJYSKES "Lige et øjeblik" toner som fortæller at Musikkens Hus skal indrettes til et Symfonimusikkens Hus. Byrådet vil altså give et større milliontilskud hvert år, til et musikhus som ensrettes efter en bestemt musikstil? Det må de unge musikere som dyrker rytmisk musik da blive glade for at høre! Musikkens Hus ER altså endnu et "ping-projekt" for skatteyderkroner. Kroner som kunne være brugt flere andre steder, på folk som havde mere gavn! Nu kommer der så et oplæg til en offentlig debat om havneområdet øst for Limfjordsbroen. Desværre kommer denne debat ikke til at omhandle borgernes ønske om at få et musikhus på området, det var man ikke demokratiske nok til i byrådet! Spørgsmålet er så om de vil lytte til de ønsker der kommer i den offentlige debat, eller det kun er et spil for galleriet. I alt fald har borgerne krav på at få at vide hvor færdslen fra Nyhavnsgade eventuelt skal føres hen, når kørslen langs havnefronten bliver indskrænket.