Nykonserveret spisesal genåbner

Alt er klar til åbningen af Brøndums spisesal

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der har været arbejdet med renoveringen i fire måneder.

Den tiltrængte konservering af 20 af de værker, der hænger i Brøndums spisesal på Skagens Museum, samt af panelerne med Thorvald Bindesbølls tuschtegninger og af de møbler, der er en integreret del af spisesalen, er ved at være fuldbragt. Det færdige resultat af konserveringen og et helt nyt gulv, som er tro mod det gulv salen havde, da den befandt sig på Brøndums Hotel, vil kunne ses, når museet åbner lørdag 30. januar. Konserveringsarbejdet blev indledt i starten af oktober sidste år. Det var maleren P.S. Krøyer, der i 1883 fik idéen til at udsmykke spisesalen med malerier og portrætter indfældet i paneler, og i 1891-92 blev salen udvidet efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. I forbindelse med udvidelsen var Thorvald Bindesbøll med til at bestemme opsætningen af malerierne, og han dekorerede panelerne med sorte tuschtegninger. Kunstnerne, som besøgte Brøndums Hotel, havde gennem årene foræret portrætter af hinanden til Degn Brøndum. Disse portrætter blev placeret i en frise under loftet i spisesalen. I slutningen af 1800-tallet dannede spisesalen rammen om kunstnernes sociale samvær. Det var her de mødtes for at diskutere, spise og feste. Salen blev overflyttet til Skagens Museum i 1946. Skagens Museum modtog i efteråret 2008 to store bevillinger fra Velux Fonden og Kulturarvsstyrelsen til konserveringen af Brøndums spisesal, der betragtes som et enestående kunstværk ikke bare i dansk men også i international sammenhæng. Projektet har også modtaget støtte fra Kulturarvsstyrelsens ENB-pulje (Enestående National Betydning).