Retspleje

Nymann stævner Spar Nord Bank

Kræver 1,5 mio. i erstatning for formuetab

HIRTSHALS:Birthe Nymann Jensen har igen stævnet Spar Nord Bank A/S. Det er en udløber af den oprindelige sag om pengeinstituttets bevidste omgåelse af Birthe Nymann Jensens forkøbsret tilbage i 1990. En sag, der i februar i Højesteret endte med, at Spar Nord Bank og Hirtshals Sparekasses Gavefond blev dømt til at overdrage ejendommen Nørregade 1 til Birthe Nymann Jensen for 1 450 000 kr. - Vi har ikke villet mudre den egentlige sag til med kravet om erstatning. Derfor har vi, siden vi i november 1997 opdagede sagens rette sammenhæng, forbeholdt os, at vi senere villle rejse et sådant krav, siger Birthe Nymann Jensens advokat, Henning Bjørumslet, Advodan i Silkeborg. Derfor har Birthe Nymann Jensen og hendes revisor nu nøje udregnet forskellen mellem hendes faktiske udgifter som lejer og de udgifter, som hun ville have haft som ejer, såfremt hun havde fået ejendommen overdraget 1. januar 1990. Og den forskel har man regnet ud til at være 1 521 543 nutidskroner. Og det er det beløb, Spar Nord Bank nu via Vestre Landsret afkræves af Birthe Nymann. - Jeg sendte først i juli kravet til Spar Nord Banks advokat, Jon Stokholm. Fik et henholdende svar midt i juli, hvor Stokholm lovede at vende tilbage sidst i juli eller først i august. Da jeg intet havde hørt den 30. august, så jeg ikke andre muligheder end at stævne Spar Nord Bank A/S, siger han. Jon Stokholm vil ikke kommentere, hvorfor han ikke har reageret på Bjørumslets henvendelse. Han vil i det hele taget ikke kommentere sagerne. - Sådanne sager skal procederes i retten og ikke i pressen, er københavneradvokatens kortfattede svar. Heller ikke hos Spar Nord Bank har det mandag været muligt af få en kommentar. At det denne gang kun er Spar Nord Bank, der stævnes, hænger sammen med, at det i sin tid var Sparekassen, der med forskellige krumspring bevidst prøvede at undgå at skulle respektere Birthe Nymanns forkøbsret. - Jeg finder ikke, at gavefonden i den forbindelse pådrog sig noget ansvar. Men de fra Sparekassens side mange mere eller mindre smarte forsøg på at få Birthe Nymann til at opgive sin forkøbsret, kombineret med den materielle overdragelse af ejendommen til fonden 1. januar 1990 gør, at pengeinstituttet må være ansvarlig, siger Henning Bjørumslet. Og han dokumenterer bl.a. sine krav med henvisninger til domsudskriftet fra Vestre Landsret, hvor bl.a. tidligere sparekassedirektør Knud Størup om overdragelsen i 1990 sagde: "Det var at forudse, at der ville komme en sag." Og advokat Olav Pedersen konstaterede: "Da skødet imidlertid ikke kunne blive endeligt tinglyst på grund af forkøbsretten, og da ingen gad tage slagsmålet med den forkøbsberettigede, annuleredes skødet." Men overdragelsen stod ved magt. Et faktum, Landsretten i sin begrundelse lægger stor vægt på: Sparekassen søgte bevidst at undgå at skulle respektere Birthe Nymanns forkøbsret. Alligevel gennemførte man materielt en overdragelse i 1990.