Nyrepatienter bevarer dialyse

- Ingen behøver køre til Aalborg flere gange om ugen, siger sygehusdirektør

NORDJYLLAND:Knap en snes nyrepatienter i Thy og på Mors kan regne med, at de bevarer dialysebehandling på egnen. Spørgsmålet er, om behandlingen fremover skal finde sted på Thisted Sygehus eller som hidtil på Nykøbing Sygehus, som det er planen at ændre til et behandlerhus. Debatten om fremtidens sygehusstruktur i Nordjylland, som lægger op til lukning af Nykøbing Sygehus, har skabt en vis usikkerhed blandt dialysepatienter i Thy og på Mors. Flere af dem frygter, at de måske fremover skal helt til Aalborg for at komme i dialysebehandling. For nogle af patienterne vil det være ensbetydende med, at de skulle tilbringe op mod tusind kilometer om ugen på de nordjyske landeveje for at komme frem og tilbage. - Men det ligger altså helt oplagt i kortene, at nyrepatienterne fra Thy og Mors fortsat skal kunne komme i dialyse lokalt. Det er bare ikke endeligt afklaret, om det bliver i Thisted eller Nykøbing, forklarer Mikkel Grimmeshave, planlægningschef i Region Nordjyllands sundhedsvæsen. Dialysen på Nykøbing Sygehus bliver betjent af plejepersonale, og to gange om ugen kommer en nyrespecialist fra Viborg Sygehus forbi for at tilse, at alt står vel til. Hvis en patient bliver dårlig, er der mulighed for at tilkalde en læge, da der stadig er både medicinske og kirurgiske dagpatienter på Nykøbing Sygehus. Meget tyder på, at det er slut med dagpatienter i Nykøbing senest ved årets udgang. Derfor indgår det i overvejelserne at flytte dialysen til Thisted Sygehus, der er lægebemandet døgnet rundt. - Under alle omstændigheder regner vi bestemt ikke med, at mulighederne for at komme i dialyse bliver dårligere. Måske oven i købet bedre, hvis det bliver flyttet til Thisted, da der er bedre muligheder for at gennemføre dialyse om aftenen og i weekender, siger Kurt Nielsen, direktør for Sygehus Thy-Mors. Han vil dog ikke udelukke, at de i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt for patienter at tage turen til Aalborg for at komme i dialyse på samme måde, som nyrepatienter fra Thy og Mors i dag somme tider er i Viborg til dialysebehandling. - Men det skal absolut helst være undtagelsen. Ingen skal i hvert fald køre til Aalborg flere gange om ugen, understreger Kurt Nielsen.