Nyresyge fisk i Uggerby Å

BKD er for første gang nord for Limfjorden

HJØRRING:Allerede i foråret blev fundet af sygdommen, Bacterial Kidney Disease, bakteriel nyresyge, indberettet til Fødevaredirektoratet, som for første gang har måttet registrere eksistensen af sygdommen nord for Limfjorden. Og det er man, ifølge dyrlæge Henrik Korsholm fra Fødevareregion Vejle, rigtig godt trætte af. For man har været glad for at have BKD-frie områder - her iblandt Nordjylland. Sygdommen, kan, ifølge formanden for Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, Karsten Jakobsen, sammenlignes med HIV hos mennesker - det er ikke den, selve sygdommen, fiskene dør af, men af sygdomme, som hidrører fra et ødelagt immunforsvar, forklarer han. Første gang, sygdommen blev registreret i Danmark, var på et dambrug i Skjern Å-system i 1997. Den knytter sig udelukkende til laksefisk og kan, så vidt det indtil nu har kunnet konstateres, modstå antibiotika. Det største problem ved sygdommen er ikke, at en fisk bliver smittet med bakterien. De virkelige problemer opstår, fordi smitten overføres til den inficerede fisks arvemasse, d.v.s, æg eller sæd. Det er svært at pege på en entydig synder i forbindelse med BKD-infektioner, for bakterien findes såvel hos dambrugsfisk som hos vilde laks og ørreder. Alligevel er der meget, som tyder på, at tilstedeværelsen af dambrug spiller ind. Siden sygdommens fremkomst har der vist sig en konstant tilstedeværelse af den i de midt- og sønderjyske å-systemer - områder, som netop er rige på dambrug. I disse områder synes man at have opgivet at bekæmpe den og "vænnet" sig til at leve med en kronisk inficeret bestand af laksefisk. Nyresygdommen er indberetningspligtig, og det var Mosbjerg Dambrug selv, som indberettede den omkring 1. maj, men det er først nu, at Sportsfiskerforeningen hører om den - og det er den også godt træt af. Det er, ifølge Karsten Jakobsen, foreningen, som forvalter udsætningsplanen for fisk i Uggerby Å, og lige nu overvejer foreningen, hvorledes den vil tackle sagen. Foreningen overvejer lige nu, hvad den kan gøre: - Vi udsætter hvert år cirka 150000 stykker yngel, men i år vil vi nok undlade at indfange moderfisk til strygning. Og om det tiltag hjælper, kan kun tiden vise, siger Karsten Jakobsen. - Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det er dambrugene, der er synderne med hensyn til denne sygdom, vurderer han. Ved Uggerby er der kun et: nemlig Mosbjerg Dambrug ved Sindal. Her fortæller fiskemester Ib Sørensen, at bruget ikke oplever gener af sygdommen, og at man lige nu ser tiden an: - Hvis det til foråret viser sig, at vores bestand fortsat er smittet, kan det blive nødvendigt at lægge bruget øde i fem uger og få desinficeret vores anlæg. Det er en radikal mulighed, men vi er åbne over for den, selv om vi taler om et tiltag i millionklassen, siger fiskemesteren.