Børnepasning

Nyrup og Lykketoft holdt ord

S-RESULTATER:TV-avisen oplyste 4.2., at 49 pct. af vælgerne mener, at V holder, hvad det lover, mens kun 26 pct. mener, at S gør det. S lovede ved Nyrups tiltræden som statsminister at knække arbejdsløshedskurven. De 350.000 arbejdsløse i Schlüter-perioden blev reduceret til 140.000. S lovede at udvide pasningsgarantien i kommunerne. Der blev skaffet 150.000 nye børnepasningsmuligheder, således at over 90 pct. af kommunerne kunne yde pasningsgaranti. S lovede mere uddannelse til flere. Aldrig før er så mange blevet uddannet så meget. 130.000 fik f.eks. mere voksenuddannelse - uden øget brugerbetaling som nu. S lovede nedbringelse af ventetiderne på hospitalerne. De blev forkortede for 93 pct. af patienterne – hvad der ikke hindrede Fogh og Pia K. i at påstå, at ventetiderne steg, men det var i Schlüter-perioden, at det skete. S lovede mere hjemmehjælp. Den blev øget med en tredjedel, hvorved Danmark blev det land, som ydede mest hjemmehjælp pr. indbygger – hvad, der ikke hindrede Fogh i at påstå, at hjemmehjælpen var "en skandale og en skamplet på velfærdssystemet", mens Pia K. mente, at den var "katastrofal" S lovede lavere skat. Trods milliard-forbedringerne af børnepasningen, uddannelserne, hospitalssektoren og ældreforsorgen lykkedes det faktisk at få skatte-afgiftstrykket fladet ud. Det var knapt 50 pct. af BNP, da han kom til, og det var det også, da han måtte gå af. Men det har ikke hindret Fogh i at påstå, at skattetrykket steg og steg i Nyrup-perioden. Hvordan kan så mange dog mene, at S ikke holdt ord?