Nystiftet friskole har valgt bestyrelse

Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole er oppe på 49 tilmeldte elever

NR. KONGERSLEV: Så er den planlagte friskole i Nr. Kongerslev stiftet og har også fået sin første bestyrelse. Skolen kommer til at hedde Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole og skal rumme elever fra børnehaveklassen til og med 7. klasse. 60-70 mennesker var mødt op til den stiftende generalforsamling i forsamlingshuset og var med til at godkende vedtægterne og vælge syv medlemmer til bestyrelsen: Fem som repræsentanter for forældrekredsen med børn, der er indskrevet på skolen, og to som repræsentanter for den bredere skolekreds, der ud over forældrekredsen tæller forældre til kommende skolebørn og andre, der ønsker at støtte friskolen. Forældrekredsen valgte Inge Kjeldsen, Henriette Reckweg og Carsten Nielsen for fire år og Mikael Kristiansen og Mads Bavngård for to år. Desuden suppleanterne Lars Lindholm og Heidi Møller. Skolekredsen valgte til bestyrelsen Heidi Nielsen for fire år og Lina Michaelsen for to år med Ulla Kristiansen som suppleant. - Vi kan jo ikke risikere, at hele bestyrelsen skulle gå af på én gang. For det bliver en krævende opgave, siger et af de nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer, Heidi Nielsen. Forsamlingen valgte også en tilsynsførende for friskolen: Karsten Olsen, Bælum, som har været lærer på Sdr. Kongerslev Skole i mange år. Han meldte sin støtte til projektet tidligt i forløbet, og da den tilsynsførende ikke må være beslægtet med hverken børn eller ansatte på skolen, var han en person, som man bredt sluttede op om til opgaven. - Det er jo også vigtigt, at det er én, der har kendskab til, hvad der skal foregå i en skole, siger Heidi Nielsen om sin personlige opbakning til valget af Karsten Olsen. Skolebestyrelsen holder sit første møde på mandag, hvor man skal fordele posterne imellem sig og blandt andet tage stilling til, hvor mange lærerjob der skal slås op. Allerede på onsdag mødes man med repræsentanter fra Sejlflod Kommune for at forhandle om overtagelsen af den snart forhenværende folkeskoles bygninger i Nr. Kongerslev. 24. februar holder de hidtidige fem arbejdsgrupper et fællesmøde for muligvis at omfordele opgaverne, efter at nogle af de i alt 26 aktive i grupperne nu er blevet valgt ind i skolebestyrelsen. De fem grupper har specifikt arbejdet med økonomi, pædagogik, bygninger, PR og sponsorer-legater. Elevgrundlaget er i hvert fald mere end sikret, for friskolen er nu oppe på 49 tilmeldte børn efter sommerferien i år, oplyser Heidi Nielsen. De fordeler sig med ni elever i børnehaveklassen, ni i 1. klasse, syv i 2. klasse, syv i 3. klasse, fire i 4. klasse, fire i 5. klasse, syv i 6. klasse og to i 7. klasse.