Videregående uddannelser

Nyt AAU-tilbud med sproget i højsædet

AALBORG:Danske virksomheder klager oftere og oftere over, at erhvervssproglige kandidater ikke er helt gode nok til det centrale, nemlig sprog. Men det gør Aalborg Universitet nu noget ved med lancering af en ny kandidatuddannelse. - Stærke fremmedsproglige kompetencer er en absolut nødvendighed, for at dansk eksport skal klare sig i den internationale konkurrence. Derfor lancerer vi den nye uddannelse, hvor sproget kommer i højsædet, forklarer lektor Inger Larsen, studieleder på Center for International Erhvervskommunikation. Den nye uddannelse er normeret til at vare to år, og den vil blive udbudt inden for sprogene engelsk, fransk, tysk og spansk. Uddannelsen, hvor det første hold begynder til september, er tænkt som en naturlig forlængelse af universitetets nuværende bacheloruddannelse i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation. Den vil imidlertid også være en mulighed for bachelorer med anden fremmedsproglig baggrund. Når de erhvervssproglige kandidatuddannelser ikke længere helt er nok, har det en naturlig forklaring, oplyser Henrik Andersen, der er senioroversætter hos Grundfos Management A/S og medlem af et panel, som har fuldt udviklingen af den nye uddannelse: - Fokus har i de seneste år flyttet sig fra de rent sproglige kompetencer til også at omfatte områder som for eksempel marketing-, kultur- og samfundsforståelse. Det gør på ingen måde uddannelserne overflødige, tværtimod. Men det har betydet, at der i dag er en begyndende mangel på kandidater med gode fagsproglige kompetencer. Denne mangel er specielt markant for tysk, fastslår Henrik Andersen. Samtidig med at uddannelsen selvfølgelig sigter på at udstyre de studerende med så gode sproglige kompetencer som overhovedet muligt, blandt andet gennem et obligatorisk praktikophold, rummer den også mulighed for specialisering i mere erhvervsorienterede redskaber som PR og it.