Nyt ældreråd har konstitueret sig

Både formand og næstformand i Ældrerådet i Jammerbugt Kommune, Jørgen Hellum og Jørn Kjær, fortsætter på posterne i den nye valgperiode på fire år.

Jørgen Hellum, Biersted, er genvalgt som formand for Jammerbugt Kommunes ældreråd. Arkivfoto

Jørgen Hellum, Biersted, er genvalgt som formand for Jammerbugt Kommunes ældreråd. Arkivfoto

Det blev resultatet af konstitueringen tidligere på måneden. Til kommunens klageråd blev Jørn Kjær, Bodil Mejlholm og Jens Dige valgt til at repræsentere ældrerådet. Jørgen Hellum bliver som formand også medlem af Regionsældrerådet med næstformanden som stedfortræder. Desuden får Jørgen Hellum sæde i kommunens trafiksikkerhedsudvalg. Han er også suppleant til hovedbestyrelsen i Danske Ældreråd, der holder to årlige møder lokalt samt et årligt landsmøde, hvor alle medlemmer af ældreråd kan deltage. Blandt de 13 medlemmer af rådet er udpeget en stribe kontaktpersoner til de enkelte bruger-pårørenderåd ved plejecentrene, såfremt rådene ønsker en repræsentant fra ældrerådet. For Møllegården i Brovst er det Karlo Kær, for Solgården i Fjerritslev Bodil Mejlholm, for Klim Ældrecenter Lilly Nielsen, for Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen, for Biersted Plejecenter Jens Dige, for Aabybro Plejehjem Karlo Jensen, for Kaas Plejecenter Johnny Barcow, for Hune Plejecenter Walther Lundis, for Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen, for Pandrup Plejecenter Walther Lundis og for Solbakken i Brovst Mary Mathiasen.

Forsiden