Lokalpolitik

Nyt afslag til West-End

Restauratør forsøger forgæves at få ændret sin bevilling

VESTBYEN:Shawn Bregstein, der driver værtshuset West-End i Borgergade, er en udholdende mand. Adskillige gange har han søgt bevillingsnævnet om lov til at ændre åbningtiden, og hver gang er det blevet til et afslag. Tre gange har værtshusholderen klaget til byrådet over bevillingsnævnets afgørelse. Den seneste klage blev behandlet i går, og ligesom de to foregående gange blev klagen afvist. Shawn Bregstein har tilladelse til at holde åbent til klokken to om natten og åbne igen fem timer senere - klokken syv om morgenen. Han ønsker imidlertid at åbne allerede klokken seks om morgenen. Til gengæld er han villig til at lukke klokken et om natten. Men det vil altså hverken bevillingsnævn eller byråd gå med til. Myndighederne henviser til Aalborg Kommunes restaurationsplan, hvor beværtninger kan få lov at holde åbent til klokken to, hvis de til gengæld først åbner tidligst klokken syv om morgenen. Alternativet for Shawn Bregstein er at lukke til midnat. Så kan han få lov at åbne igen klokken fem om morgenen. Men den løsning ønsker han ikke at gøre brug af. Shawn Bregstein argumenterer med, at det er vigtigt for hans omsætning, at West-End åbner klokken seks, da det giver mulighed for at tiltrække de gæster, som netop har forladt natværtshuset Onkel Tom. Han argumenterer også med, at det vil betyde mindre uro i byen, hvis West-End allerede klokken seks kan sluse de gæster ind, der har været i Jomfru Ane Gade. Shawn Bregstein oplyser, at han jævnligt oplever natteravne ruske i værtshusets låste dør mellem klokken seks og syv om morgenen. Men samtlige argumenter preller hver gang af på åde bevillingsnævn og byråd. På byrådsmødet i går gik de to Venstre-medlemmer Signe Friis og Lars Lykke Larsen dog ind for, at Shawn Bregstein burde have sin vilje. Men det store flertal var imod.