Nyt al­bum fra Niarn

9. marts kom­mer ny­este al­bum fra aal­bor­gen­sis­ke Niarn på ga­den. Det har fået tit­len "Rød Aal­borg", og det er både en hil­sen til rap­pe­rens gam­le by, og De Danske Sprit­fa­brik­kers gyld­ne drå­ber.

9. marts kom­mer ny­este al­bum fra aal­bor­gen­sis­ke Niarn på ga­den. arkivfoto: Torben Hansen

9. marts kom­mer ny­este al­bum fra aal­bor­gen­sis­ke Niarn på ga­den. arkivfoto: Torben Hansen

Ud­gi­vel­sen føl­ges op af en tur­ne, som star­ter på Skrå­en 12. marts. Al­bum­met føl­ger op på "Anti­helt" fra 2005 og før­ste sing­le der­fra er "Und­skyld" (Jeg var fuld). "Rød Aal­borg" er pro­du­ce­ret af Chri­sti­an Sundsdal, og er med gæs­te­op­træ­den af AMP og Klin­gen.