Nyt ambulatorieafsnit for kvinder

Kvinder skal føle mere sammenhæng i behandlingsforløb

HJØRRING:Sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt har bevilget 270.000 kr. til etableringen af et særligt ambulatorieafsnit for kvinder med brystkræft. Det skal indrettes på Sygehus Vendsyssel i Hjørring i umiddelbar nærhed af det sengeafsnit, der tager sig af plejen af brystkræftspatienterne. - Vi vil opnå det, at patienterne møder det samme plejepersonale i hele patientforløbet, siger formanden for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF). Han siger, at man med det nye ambulatorieafsnit sikrer, at patienterne oplever et sammenhængende behandlingsforløb og dermed får mindsket den utryghed, som vil være forbundet til så alvorlig en sygdom. - Samtidigt giver vi personalet de optimale muligheder for at yde høj service overfor de kvinder, der rammes af brystkræft, siger Karl Bornhøft. I dag møder kvinderne op til forundersøgelse i det kirurgiske ambulatorium, hvorefter de møder plejepersonalet i sengeafsnittet. Bagefter går de til kontrol i det kirurgiske ambulatorium. I gennemsnit har hver patient ifølge Karl Bornhøft fire kontakter med sygehuset i forbindelse med den kirurgiske behandling. Sygehus Vendsyssel i Hjørring behandler omkring 150 nyhenviste brystkræftpatienter om året. Det nye ambulatorium etableres i forbindelse med udmøntningen af kræftplanen for 2005. jb