Nyt angreb af skimmelsvamp

Tre lokaler på Søndergades Skole ramt - lokaler lukket til problemet er løst.

Skimmelsvampe har senest hærget på Skolegades skole – nu er tre lokaler på Søndergades Skole også lukket på grund af svampeangreb. Billedet er fra Skolegade. Arkivfoto

Skimmelsvampe har senest hærget på Skolegades skole – nu er tre lokaler på Søndergades Skole også lukket på grund af svampeangreb. Billedet er fra Skolegade. Arkivfoto

Tre lokaler på Søndergades Skole er angrebet af skimmelsvamp, og lokalerne når næppe at blive klar til skolestart om halvanden uge. "Der er konstateret både synlig og skjult vækst af skimmelsvampe. Omfanget af væksten og de konstaterede arter af skimmelsvamp giver anledning til at konkludere, at ophold i lokalerne er forbundet med en sundhedsrisiko, hvor brug af lokalerne frarådes indtil de er renoveret", lyder det i konklusionen fra konsulentfirmaet Carl Bro, som Brønderslev Kommune har allieret sig med i sagen. Lokalerne ligger i skolens special- og funktionsafdeling, og de ramte klasselokaler er lukket, indtil skaderne er udbedret. Kommunen fik henvendelse fra skolen, idet der var en synlig plamage på en væg. Det skabte nervøsitet blandt såvel personale som forældre. - Vi bad om at få forholdene undersøgt, og det viser sig, at der er skimmelsvamp i tre lokaler, fortæller formand for Teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. En vandskade er muligvis årsag til, at svampene har fået gode vækstbetingelser. - Vandskaden er muligvis opstået som følge af skader på skjulte rør. Vi har bedt Carl Bro om at fortsætte undersøgelsen på skolen og melde tilbage med forslag til, hvordan vi får skimmelsvampen bekæmpet og lokalerne sat i stand hurtigst muligt, siger Karsten Frederiksen. - Vi har for en sikkerheds skyld valgt at lukke lokalerne, selvom det ikke er sikkert, at omfanget af skimmelsvampforekomsten er så stort, at det er sundhedsskadeligt. - Og vi tør ikke håbe, at lokalerne kan være klar til brug efter sommerferien, tilføjer Karsten Frederiksen.