Færdselsforseelser

Nyt angreb på fotofælderne

Advokat kræver uvildigt syn og skøn af politiets målevogn

AALBORG:Et nyt frontalangreb på politiets fotofælder er under opsejling. Århus-advokaten Ole Schmidt kræver i en konkret sag en uvildig ekspert til at undersøge en af de nordjyske målevogne. Advokatens klient blev i 2001 målt til at køre for stærkt på Hobrovej i Aalborg. Det udløser ikke kun en bøde på 1000 kroner. Bilisten risikerer samtidig at få frakendt sit kørekort, fordi han har et par andre overtrædelser af færdselsloven hængede over hovedet. Nu er klienten via advokat gået rettens vej, men før retssagen overhovedet kan blive gennemført, kræver advokaten, at der skal udpeges en uvildig ekspert, som kan gennemgå politiets målevogn og undersøge, om måleudstyret er monteret korrekt. Firma i dobbeltrolle Firmaet Olsen Engineering er leverandør af politiets måleudstyr, og advokat Ole Schmidt mener derfor ikke, at samme firma også kan optræde i retssagen mod hans klient med et sagkyndigt vidne. Det har firmaet ellers gjort i en række andre retssager, siden den automatiske fartkontrol blev indført. - Firmaet har jo en klar interesse i sagen, når man er storleverandør af udstyr til politiet. Det svarer til, at man sætter en håndværker til at undersøge den byggefejl, som han selv har lavet på et hus. Derfor har jeg krævet, at udstyret i den vogn, som målte farten på min klient, skal undersøges nærmere af en uvildig ekspert, siger Ole Schmidt. Klienten mener ikke, at målingen kan passe. Han holdt for rødt lys i et kryds på Hobrovej og finder det umuligt, at han skulle have nået at få bilen op i en så høj fart, som politiet påstår: 65 km/t på et sted, hvor grænsen går ved 50 km/t. Advokaten har fået næring til sin mistanke om, at systemet ikke er ufejlbarligt, ved at læse brugsanvisningen. Den oplister ifølge Ole Schmidt et række mulige fejlkilder, der gør, at en måling skal forkastes. - Min klient hæfter sig ved, at et vejskilt lyste op i nærheden af det sted, hvor han blev målt. Måske har det skilt indvirket på målefeltet og de radarbølger, som måleren udsender, siger Ole Schmidt. Bevis måske ødelagt Det næste forberende retsmøde i sagen er fastsat til 11. marts, men advokaten forudser allerede nu et nyt problem. Politiet har nemlig haft bilen til kontrol i Tyskland for at få måleudstyret kalibreret. - Det betyder, at politiet formentligt har ødelagt et bevis, og det mener jeg er et stort problem. For Ole Schmidt og hans klient er sagen ikke kun et spørgsmål om at få afværget en bøde på 1000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet. Det drejer sig om det principielle i sagen. - Det er jo ikke kun min klient, som er blevet målt til at køre for stærkt. Det er mange andre også, men hvem gider alt det besvær for 500 eller 1000 kroner, og desuden er de fleste danskere så autoritetstro, at de vælger at betale uden at forholde sig kritisk til, om det også kan være rigtigt, siger Ole Schmidt.