Aalborg

Nyt ansigt på redaktionen

PANDRUP:Jeg er ny på pinden på lokalredaktionen i Pandrup, men gammel i faget med tre årtier bag mig på hovedredaktionen i Aalborg - på søndagsredaktionen, som rejsemedarbejder og som leveradør til MitLiv og Indsigt. Nu hedder det MinBy - tæt på kilder og tæt på nyheder, der optager borgerne i området. Hvad bekymres de - og glædes - over? Bliver der lyttet til dem, så der sker noget, eller kunne de lige så godt have brugt tiden på at feje sandskorn ud. Og hvorfor? Fremtidens storkommune øger afstanden mellem borgere og politikere - lokaldebatten mindsker den og er med til at fastholde dit og mit engagement. -mill