Lokalpolitik

Nyt ansvar til det lokale niveau

Fra 1. maj 2004 vil et EU med 25 medlemslande være en realitet. I mediernes omtale af udvidelsen bliver der fokuseret på det statslige niveau. Men et udvidet EU vil faktisk bestå af flere end 100.000 lokale og regionale myndigheder, der alle repræsenterer et niveau, der er tættere på borgerne end det statslige niveau, og som i meget høj grad står for implementeringen af EU- lovgivningen. Det er derfor paradoksalt, at det lokale og regionale niveau i EU-landene i så ringe grad er involveret i udvidelsesprocessen. Jeg blev for nylig bedt om af EU-Kommissionen at deltage i en arbejdsgruppe, der skulle have fokus på de udfordringer og muligheder for de lokale og regionale myndigheder, der følger med udvidelsen. Kapacitetsopbygning er nøgleordet, såfremt man ønsker at fremme en demokratisk, borgernær og effektiv implementering af EU-lovgivningen i Unionen på de lokale og regionale niveauer i såvel nuværende som kommende EU-medlemslande. Det er det lokale niveau, der skal stå for denne kapacitetsopbygning. Man skal naturligvis vælge de områder, som har haft størst succes med denne implementering, og forsøge at finde best practice på området. Det vil sige, at både nuværende og kommende medlemslande skal prøve at lære af dem, der gør det bedst. Derfor bør Kommissionen styrke partnerskabsprincippet i sine programmer. Det kan gøres inden for EU's eksisterende programmer, og partnerskaber mellem lokale og regionale myndigheder løser allerede i dag implementeringen af EU's regler godt. Også venskabsbyprogrammet har vist sig at være en billig vej til at opnå gode resultater kommunerne imellem. Der skal også arbejdes med, hvilke behov der eksisterer for uddannelse og træning såvel i de nye som i de nuværende EU-lande. I den forbindelse er det vigtigt at tænke i ligeværdige partnerskaber. De kommende medlemslande skal selv være med til at identificere deres egne behov, ligesom de skal have indflydelse på de partnerskaber, de skal indgå i. Der eksisterer allerede mange programmer, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med demokrati- og kapacitetsopbygningsprojekter i de nye medlemslande - også på det lokale og regionale niveau. Der er derfor brug for koordination for at udnytte de sparsomme ressourcer bedst muligt. Derfor har vi i Regionsudvalget peget på det hensigtsmæssige i at etablere en officiel arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Kommissionen, Regionsudvalget og en række europæiske fællesorganisationer på det lokale og regionale niveau. Arbejdsgruppens rolle skal være at indsamle information om kapacitetsopbygningsinitiativer ledet af forskellige nationale, regionale og lokale landsforeninger og myndigheder såvel i de nuværende som kommende medlemslande. Arbejdsgruppen kan ligeledes tage sit udgangspunkt i en række af de positive initiativer, Kommissionen har taget i de senere år. Det gælder f.eks. hvidbogen om nye styreformer, der udkom i 2001, samt Kommissionens bestræbelser på at fremlægge en længerevarende og sammenhængende kommunikationsstrategi om udvidelsen med henblik på at holde EU's nuværende og kommende medlemslandes borgere informeret og at garantere deres deltagelse i og vinde deres støtte til udvidelsesprocessen. Etableringen af en sådan arbejdsgruppe kan medvirke til at sikre kvalitet i implementeringen af EU-lovgivningen både i de nuværende og de kommende EU-medlemslande. At satse på og styrke de lokale og regionale niveauer er at styrke et demokratisk og effektivt EU. Det er mit håb, at vi kan gribe chancen. Helene Lund er medlem af byrådet i Farum Kommune for SF og medlem af EU's Regionsudvalg