EMNER

Nyt ansvar

Regeringen sætter gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi.

Der fremrykkes og igangsættes investeringer for i alt knap 11 mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Kickstarten øger beskæftigelsen med 9.000 personer i 2012 og 12.000 personer i 2013. Herudover forstærkes praktikpladsindsatsen, BoligJob-ordningen forlænges med ét år, og der etableres en tilskudspulje til energirenovering på en halv mia. kr. fra 2013. Med finansloven gør vi op med passiv politik og skaber nye arbejdspladser og ny optimisme. Vi prioriterer forskning og uddannelse, for det er gennem viden, at velfærden skal finansieres. Med finansloven tager vi ansvar, og vi handler for at få Danmark videre.