Lokalpolitik

Nyt attraktivt boligområde

Lokalplan over 46 parcelhusgrunde ved skov og sø

DRONNINGLUND:Salget af boliggrunde i Dronninglund by er gået rigtig godt gennem de seneste år, og da det er byrådets målsætning altid at have et varieret udbud af byggegrunde, er der nu brug for, at på lokalplanlagt nye områder til boligformål. - Resultatet for en god udvikling af salget af kommunens grunde på Hedevigsvej og Perikumvej er, at grundene snart er solgt. Derfor har vi lavet er forslag til en lokalplan for Ø. Mølle-området, fortæller formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen, (Borgerlisten), og han lægger ikke skjul på, at han tror, der bliver tale om virkelig attraktive grunde. Området ligger sydøst for bebyggelsen på Lindenovsvej og Hedevigsvej. - Grundene ligger i et stort grønt område, tæt ved både skole og hal, så jeg ser det som et nyt spændende bolig-område, fortæller Bendt Danielsen. Lokalplanområdet strækker sig over 12 ha., hvor størstedelen ligger i byzone, og de grønne områder mellem Lindenovsvej og Hedevigsvej, som ligger i landzone, overføres derfor til byzone. Området er opdelt i 5 delområder, hvor der kan bygges i tæt/lav bebyggelse og åben/lav bebyggelse, og så bliver der fælles grønne områder for hele Øster Mølle-området. Der bliver adgang fra Søndervangsvej og boligområderne bindes sammen med mindre og blinde boligveje, hvor stianlæg sikrer bolig-områdets sammenhæng med det eksisterende stisystem. - Nu har vi sendt lokalplanforslaget til økonomiudvalget til godkendelse, og før der er lavet beregninger på grundene, kan vi ikke sige noget om prisen, fortæller Bendt Danielsen. Efter en godkendelse i byrådet skal lokalplanen ud i en 8 ugers høring.