Lokalpolitik

Nyt bibliotek klar om halvandet år

AALBORG ØST: Engang først på året i 2005 får borgerne i Aalborg Øst et nyt bibliotek. Til den tid vil kultur- og fritidscentret Trekanten være udvidet med den plads, der skal til for at flytte biblioteket dertil fra Saltumvej. Et enigt skole- og kulturudvalg har netop stemt for flytningen. Det skete til trods for mange protester fra borgerne omkring Saltumvej: - Jeg har loyalt bragt protesterne videre til udvalget. Men vi var enige om, at flytningen kan give et løft til både biblioteket og Trekanten. Jeg ser Aalborg Øst som et større område end lige omkring Saltumvej - det omfatter også kvarteret syd for Humlebakken, forklarer Nils Bell. Den endelige beslutning træffes i byrådet, men det giver næppe den store debat, når skole- og kulturudvalg er enigt. - Derefter skal vi have lavet en lokalplan, der giver en bred udnyttelse af de nuværende bygninger på Saltumvej. De skal sælges, og provenuet fra den handel skal finansiere tilbygningen ved Trekanten, forklarer Nils Bell. Han føjer til, at der også nedsættes et udvalg, som skal arbejde med indretningen af det nye bibliotek: - Kulturaktiviteterne skal koordineres, når hele huset er til rådighed. Jeg tror på en synergi-effekt, der betyder mere aktivitet. Sådan set er flytningen en udløber af vores store biblioteksanalyse, der blandt andet pegede på Haraldslund, hvor biblioteket har oplevet 30 procent større udlån, siden det blev flyttet sammen med svømmehallen. Planlægning tager sin tid, men Nils Bell håber på første spadestik efter sommerferien næste år - og altså indvielse om halvandet år. beukel