Nyt biogasanlæg i et vadested

Initiativtagere venter på teknik men får ikke møde med politikere

Mens de nye ejere prøver at få anlægget ved Dammen til at fungere efter hensigten, arbejder Han Herred Biogasanlæg stadig for at få en tilfredsstillende placering af sit anlæg.

Mens de nye ejere prøver at få anlægget ved Dammen til at fungere efter hensigten, arbejder Han Herred Biogasanlæg stadig for at få en tilfredsstillende placering af sit anlæg.

AABYBRO:For de 30 medlemmer af Han Herred Biogasanlæg har det stor betydning, at et biogasanlæg ved Dammen i Hjørring nu er blevet købt af brødrene Lars-Bo Thomsen og Niels Erik Thomsen. De vil nemlig prøve at finde den rette teknik til at få anlægget, som er opført af et nu konkursramt firma, til at fungere og kunne aftage gylle. - Vi må erkende, at vi i dag ikke har den rette teknisk til at få en 100 procent separering af gyllen, men vi afventer, at man i Hjørring kan få anlægget til at køre. Jeg tror stadig på ideen, men den tekniske løsning er sparket et stykke ud i fremtiden, siger Kaj Christensen fra Han Herreds Biogas anlæg og minkavler på Gjøl. Det blev oprettet tilbage i august 2003 med det formål at bygge et anlæg, der kan aftage op mod 50.000 tons gylle, som skal separeres og bruges til produktion af biogas. Det vil ikke blot give en indtægt på salg af energi, men også løse pelsdyravlernes og landmændenes problemer med at leve op til miljøkrav om bl.a., hvor meget landbrugsjord de skal have i forhold til antal dyr for at komme af med gyllen på forsvarlig vis. Men endnu er byggeriet ikke begyndt. Det er forhalet af masser af debat om den ønskede placering i Søengene. Og den diskussion vil Han Herred Biogasanlæg gerne have afgjort, mens de går og venter på, at anlægget ved Dammen eller andre steder får teknikken til at fungere. En tidligere placering i Søengene nær Sdr. Rønvej er opgivet efter naboprotester, og i stedet vil Han Herred Biogasanlæg placere anlægget på den sydlige del af en mark ved Gjølvej, hvorimod teknisk udvalg vil have en placering på kanten af det fredede Ulvedybet. Ønske om møde afvist Og det forstår Kaj Christensen ikke. - Det kan vi ikke forsvare overfor natur- og miljøorganisationer. Desuden vil en sådan placering betyde, at der 700 til 800 meter til nærmeste nabo. Derimod vil vores placering give en afstand på 1,2 kilometer til nærmeste nabo, og i følge energistyrelsen være det anlæg med længst afstand til en nabo. Jeg mener heller ikke, at der i Aabybro byråd kan skaffes flertal for teknisk udvalgs placering, siger Kaj Christensen. Også amtet støtter biogasfolkenes placering, og derfor har Han Herred Biogasanlæg bedt om et møde med teknisk udvalg, men det er blevet afvist. - Jeg kan ikke forstå, at når vi tager initiativ til et projekt til 80 millioner kroner, så kan vi ikke få lov til at mødes med politikerne i teknisk udvalg, siger Kaj Christensen. - Der er ingen tvivl om, at hele landbrugssektoren er afhængig af, at der sker noget på dette område. Ellers ender det med, at vi ikke kan have en produktion, fordi vi ikke kan leve op til miljøkravene, siger han.