EMNER

Nyt børnepasningstilbud i Agersted?

Forældrebestyrelse arbejder med tanker om at indføre ny klippekort-løsning

AGERSTED:Forældrebestyrelsen i Agersted Fritidscenter arbejder i disse dage med tanker om at indføre et nyt klippekort-system i fritidscentret. Det sker for at give de lokale børn fra 3. klasse og opad et alternativt klubtilbud. De alternative klubtilbuds-tanker er opstået i forlængelse af den kendsgerning, at børnene i dag bliver meldt tidligere ud af fritidscentret end tidligere. Det sker således for visse børn allerede i slutningen af 1. eller i løbet af 2. klasse. Det er en udvikling, der bekymrer forældrebestyrelsen, og det er derfor i bestyrelsen blevet drøftet, hvordan man bedst kan skabe et nyt, alternativt klubtilbud til de Agersted-børn, der er fra omkring 10 år og opefter. Frit valg Disse drøftelser har ført til et forslag om, at børnene i fremtiden skal kunne købe sig til præcis det antal dage, som de ønsker at benytte klubben i - for eksempel to dage ugentligt eller lignende. Tanken med en sådan konstruktion er, at der i klubben ikke skal være tale om en kontrolleret pasning af børnene - som det er tilfældet med fritidsklubber i andre kommuner - så børne kan komme og gå efter lyst og behov. I forældrebestyrelsen har man en fornemmelse, at et sådant klubtilbud vil appellere mere til de større børn, der gerne selv vil bestemme, hvad de laver i klubben, og hvornår de kommer - frem for at få besked på det af en voksen. Hvad synes I? Det er i forældrebestyrelsen planen, at det nye klubtilbud skal bringes til drøftelse blandt de lokale forældre for at få skabt et overblik over, om det er en klubmodel, de vil være interesseret i at lade deres børn benytte. Inden forældrene bliver spurgt, har ideen imidlertid i denne uge været til behandling i børne- og kulturudvalget. Politisk begejstring - Det er et særdeles interessant oplæg, som vi er meget positive over for. Forældrebestyrelsen har med det forslag virkelig taget hensyn til børnenes tarv, siger formanden for udvalget, Peter Bandholm (V), der samtidig påpeger, at en eventuel realisering af det nye klubtilbud skal ske inden for de eksisterende fritidscenter-rammer. Peter Bandholm bemærker videre, at de i børne- og kulturudvalget har foreslået forældrebestyrelsen også at tage kontakt til den lokale idrætsforening, Agersted GF, for at høre, om der måske kan etableres et for alle parter produktivt samarbejde til fordel for byens børn.