Lokalpolitik

Nyt boligområde på vej ved Aars

Alt tyder på, at et nyt område ved Stenildvad i Aars udkant bliver lagt ud til bygning af nye boliger.

Der er kun kommet en enkelt indvending mod forslaget i høringsfasen, og den mener kommunen at kunne skrive sig ud af i formuleringen af det nødvendige tillæg til kommuneplanen. Danmarks Naturfredningsforening gjorde i indsigelsen klart, at man synes at planen skal sikre, at planen ikke griber ind i forløbet af Himmerlandsstien, som løber tæt forbi. - Vi vil skrive ind, at det kun er kommunen der har ret til at gribe ind i forhold til stien. Vi vil også søge at sikre, at handicappede kan få adgang til stien fra det lidt stejle område, siger udvalgets formand, Knud Kristensen (K).