Lokalpolitik

Nyt boligområde til debat

Kommune og Gårdejer i dialog om Odbjerg

HJØRRING: Politikerne i kommunens teknik og miljøudvalg er positive overfor udstykningplanerne omkring bakken Odbjerg. Efter en besigtigelse i det naturskønne område, bliver der nu arbejdet videre med planerne med henblik på en offentlig høring i starten af det nye år. - Kommunen og ejeren af jorden skal forinden nå til enighed om et projekt, før det sendes ud i høring, siger udvalgsformand, Ole Ørnbøl(S). Ejeren af Åstrup Møllegård, Mogens Koldkjær har selv lavet en plan, der går på udstykning af 51 byggegrunde, der breder sig ned i ådalen, mens kommunens eget forslag er begrænset til 22 grunde på et højtliggende plateau, som i dag er opdyrket. - I udvalget er vi helt enige om, at de beskyttede naturområder- natureng, overdrev og mose ikke skal inddrages, siger Ole Ørnbøl. Nordjyllands amt, der også har set på området , slår ligeledes bremserne i og pointerer, at de såkaldte paragraf 3-områder skal friholdes for udstykning. Alligevel forventer Ole Ørnbøl igen en hed debat om planerne, og han opfordrer ejeren til at kontakte Danmarks Naturfredningsforening, så de også bliver inddraget på et tidligt tidspunkt. - Det er jo bl.a. det vi skal bruge høringsfasen til. At få forslag til, hvad vi skal bruge området til, siger Mogens Koldkjær, der allerede har fået en del forespørgsler på de kommende byggegrunde, hvorfra der bliver udsigt ud over ådalen og mod Rubjerg Knude. Både ejeren, Mogens Koldkjær og kommunen tror på, at der kan nås til enighed om et projekt. - Vi har jo foreløbig bare lavet et forslag, som selvfølgelig skal forhandles, siger Mogens Koldkjær. Der er lagt op til at grundene bliver på ca. 1600 kvm., så der bliver meget luft og plads mellem boligerne. Ole Ørnbøl vil ikke høre på argumenter om, at der ikke er behov for flere nye byggegrunde i Hjørring. - Det er noget sludder! Der sælges byggegrunde hver eneste dag, og der skal hele tiden være attraktive grunde til salg, hvis vi skal have folk til bosætte sig, siger Ole Ørnbøl.