Lokalpolitik

Nyt boligområde trods protester

Klart flertal for at lave nyt boligområde i rekreativt område ved Liljevej.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Beboere på Liljevej frygter for den øgede trafik i området. Arkivfoto: Bente Poder

Hverken 21 indsigelser fra blandt andet naboer på Liljevej eller fundet af en fredet gøgeurt kan stoppe udstykningen af 37 nye boliger ved Liljevej i Højene. Kommunens teknik og miljøudvalg har behandlet indsigelserne og et stort flertal indstiller, at et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området vedtages i byrådet. - Jeg er fortsat imod at der bygges i den grønne kile, som er blevet et rekreativt område, siger udvalgsformand Jørgen Bing(SF), der som eneste vender sig mod den nye lokalplan. Ikke en grøn kile Men holdningen hos de øvrige er, at det i flere år har været meningen, at der skal være byudvikling i området. - Det er ikke en grøn kile. Jeg kan sagtens forstå, at der kæmpes for at bevare et grønt område, men det har tidligere været planen, at der skulle bygges i området, siger udvalgsmedlem Per Harfeld(V). I høringsperioden er der kommet 21 indsigelser, som i hovedtræk går på bevarelse af det grønne område, at øget trafik på Liljevej vil være uheldig, og så forslag til forskellige ændringer i boligprojektet. Danmarks Naturfredningsforening har også gjort indsigelse på baggrund af fundet af en fredet gøgeurt, men Naturstyrelsen har meddelt dispensation til, at planten kan flyttes til en anden lokalitet. I bemærkningerne til indsigelserne, fastslår forvaltningen også, at området aldrig har været tænkt eller planlagt som et naturområde. Forvaltningen vurderer, at Liljevej kan bære den ekstra trafik, men at der med fordel kan overvejes tiltag til at forbedre Liljevej. Det er tre private bygherrer, der har købt området af kommunen og er i gang med at sælge grundene, under forudsætning af, at lokalplanen vedtages.