Nyt boligprojekt begynder at tage form

Holmsø Huset søger kommunen om principgodkendelse af nyt tiltag i Dronninglund midtby

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget skal i den kommende uge tage stilling til et forslag, der på den gamle Ford-grund på hjørnet af Stationsvej og Erantisvej i Dronninglund kan munde ud i et nyt byggeri med både boliger og erhvervslokaler. Grunden ejes p.t. af købmand Hans Aage Dige Pedersen, der har givet Fjerritslev-firmaet Holmsø Huset en option på at bygge på grunden, og det har nu resultateret i, at arkitekterne Gråbrødrene på vegne af Holmsø Huset har bedt om at få et nyt projektforslag for området principgodkendt. Det er et projekt, der med arbejdstitlen ”Stations Torvet” går ud på, at der i området skal bygges et blandet erhvervs- og boligbyggeri i op til tre etager og en maksimal højde på 12 meter. Det er tanken at opføre det nye byggeri i en gradueret udgave, hvor der ved parcelhusene i områdets nordlige ende lægges ud med byggeri i én etage, hvorefter det på vejen mod centrum vokser op til tre etager - så byggeriet på dén måde bliver tilpasset de omkringliggende boliger i området. Det er endvidere tanken, at nybyggeriet skal fordele sig med cirka 1428 kvadratmeter erhvervsbyggeri og cirka 3322 kvadratmeter boligbyggeri, og der vil dertil blive etableret 42 p-pladser til erhvervsdelen og 33 p-pladser til boligdelen - hvis altså projektet bliver politisk godkendt. Det foreslåede projekt er i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen, men da der er tale om et forholdsvis stort byggeri, ventes udvalget på næste uges møde at sige god for et forslag om at holde et borgermøde om projektet, inden der fra kommunal side udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området.