Nyt bosted for psykisk syge misbrugere

Nordjyllands Amt har fundet hus til speciel målgruppe efter flere års søgen

AALBORG:Det lader til, at Nordjyllands Amt omsider har fundet den rigtige placering til et bosted for psykisk syge misbrugere. Formanden for Social- og Psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt, Ole Michaelsen (S), vil endnu ikke afsløre, hvor huset ligger, men der er tale om en placering inden for Aalborg Kommune. - Jeg kan kun sige, at vi arbejder meget intenst på en løsning, og at det ser lovende ud, siger Ole Michaelsen. Tidligere hed det sig, at bostedet for gruppen skulle være placeret i nærheden af midtbyen, fordi der er tale om aktive misbrugere, som har deres daglige gang i midtbyen. Men erfaringerne fra Hjørringvej 166 i Bouet, hvor amtet i de sidste 18 måneder har haft midlertidigt bosted for gruppen, har vist, at det ikke er nødvendigt at placere bostedet tæt på byen. - Når først beboerne har etableret sig i et hus, bliver de der. Så bliver de kørt ind til byen ind imellem, når de skal ordne forskellige ting, siger Bent Pedersen. Huset, som amtet er interesseret i, skal bygges om, inden brugerne kan flytte ind, og derfor vil det vare nogle måneder, inden det kan tages i brug. På et møde i socialudvalget i går blev det derfor besluttet, at Hjørringvej 166 skal suppleres med endnu en pavillon, så de fysiske rammer i skurbyen forbedres, inden vinteren kommer. - Vi kan ikke overvintre her under de nuværende forhold. Det viser erfaringerne fra sidste vinter. Det handler om det fysiske arbejdsmiljø, siger lederen af bostedet, Anette Thomsen. Da der ikke bliver tale om behandling på botilbuddet, og da det kun drejer sig om seks beboere, kan amtet indrette sig på stedet uden at spørge Aalborg Kommune og uden at tænke på lokalplaner og høringer. Naboprotester er fast følgesvend, når myndighederne etablerer bosteder for misbrugere og psykisk syge. Nordjyllands Amt har været på udkig efter et bosted for psykisk syge misbrugere i årevis. En vigtig deadline er 1. januar, når en million kroner i puljemidler, som Socialministeriet har bevilget, går tilbage til ministeriet, hvis ikke det er lykkedes Nordjyllands Amt at finde en placering. Erfaringerne fra Hjørringvej viser, at beboernes har fået det bedre, efter at de har fået en bolig. De har langt færre indlæggelser på psykiatrisk sygehus end tidligere.