Lokalpolitik

Nyt butikscenter tæt på tegnebrættet

Interesse for at etablere dagligvarebutik og benzinanlæg ved Hjørringvej

SINDAL:Om ganske få år kan Sindal have et nyt butikscenter i den vestlige ende af byen langs Hjørringvej, hvis den nuværende interesse for at etablere sig holder. Det nye centerområde skal strække sig fra Fakta og et godt stykke forbi Oremosevejs udmunding i Hjørringvej, hvor der i dag ligger flade marker ubenyttet hen. Især Aldi har vist interesse for at etablere sig det pågældende sted, eventuelt med et benzinanlæg, og dermed kan konkurrencen om dagligvarerkunderne blive skærpet en tand. Også Brugsen har henvendt sig til kommunen omkring muligheden for at flytte butikken derned. Ligeledes har Morten Jørgensen, tidl. forpagter af to Q8-tankanlæg med tilhørende kiosker, rettet en forespørgsel til de kommunale myndigheder om etablering af et benzinanlæg i området. Det ligger i øjeblikket i landzone, og planlægningssekretariatet skal nu til at lave tillæg til kommuneplanen, lokalplan for det nye centerområde samt tilpasse detailhandelsplanlægningen. På en foreløbig skitse er der afsat plads til en benzintank umiddelbart vest for Fakta, mens Aldi og Brugsen med en mellemliggende p-plads placeres vest for Oremosevejs udmunding i Hjørringvej. Et centralt punkt i den kommende planlægning er adgangvejen, hvor der på et møde i sidste måned mellem amt og kommune blev talt om at etablere en rundkørsel i udmundingen og derfra etablere en ny adgang- og fordelingsvej til Fakta og de eventuelle, nye butikker. Teknisk forvaltning skønner, at vejstykket vil koste 1,5-2 mio. kr. at etablere, og desuden har amtet udtrykt ønske om en kommunal medfinansiering ved anlæggelsen af rundkørslen. Ønsket har drejet sig om fra 10 til 50 procent, anhængigt af rundkørslens pris. - Vi har før haft interesserede købere til området. Det bliver virkeligt et attraktivt område, når der er lavet en rundkørsel. Nu har vi en, måske to, der er interesserede, siger borgmester Søren Risager (V) i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen har givet grønt lys for, at planlægningssekretariatet kan gå i gang med det tidkrævende papirarbejde.