Brovst

Nyt byggeområde er blød mosebund

Ubehagelig overraskelse i nyt detailhandelområde ved Østergade i Brovst

JAMMERBUGT:Tørvedynd i et lag ned til 3,1 meter under terræn og højtstående grundvand op til 30 cm under terræn. Det er de svuppende kendsgerninger i et planlagt detailhandelsområde syd for rundkørslen på Østergade i Brovsts udkant. Det drejer sig om et større område på i alt 10 hektar, hvor det er planen først at udstykke 11.300 kvm, hvor der skal opføres en butik samt anlægges en vej. 2,4 mio. kr. Det første overslag på kloakering af området lød på en million kroner, da Brovst Kommune behandlede sagen, men med de problematiske jordbundsforhold bliver det nødvendigt at bruge netto 2,4 mio. kr., lyder overslaget. Fire meters dybde De tekniske undersøgelser viser, at man skal ned i fire meters dybde for at finde bæredygtig bund, og det betyder enorme udskiftninger af det bløde materiale, konstaterer kommunens forvaltning. Desuden skal der drænes for grundvand ned til fem meters dybde. For at få kloakeret området, skal kommunalbestyrelsen derfor give en tillægsbevilling på de 2,4 mio. kr., men i første omgang ser teknisk udvalg på sagen mandag, efter at den blev udsat fra sidste møde.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk