Nyt byggeri ved kirken

} Efter sommerferien er Ø. Hassing Kirkes Menighedsråd klar til at gå i gang med et stort byggeri ved kirken. Det er nye krav til faciliteter til kirkegårdspersonalet, der nu får sat skub i byggeriet. Det nye hus til kirkegårdspersonalet kommer til at indeholde et kontor til graveren, et handicaptoilet et, køkken- og frokostrum og et omklædnings- og baderum til alle de ansatte på kirkegården. Bygningen kommer sammen med kapellet til at udgøre en t-formet bygning, hvor kapellet er stammen i t-et. Det er arkitekt Erik Sørensen, der har tegnet den nye bygning. Han kommer fra Arkitektfirmaet Brøgger, og han stod også bag renoveringen af Ø. Hassing Kirketilbage i 1998-99. I alt var prisen på det nye byggeri sat til 1,2 mio. kr., men licitationen viste, at det kunne gøres for omkring en mio. kr., hvilket formand for Ø. Hassing Kirkes Menighedsråd, Henrik Christiansen, ikke er utilfreds med. Menighedsrådet har selv et par hundrede tusinde kr. at skyde i byggeriet, mens resten lånes i stiftet. Frokostrummet bliver udnyttet optimalt, da det laves så stort, at også menighedsrådet kan benytte lokalet til menighedsrådsmøderne fremover. Schou