Lokalpolitik

Nyt byområde på gyngende grund

Politikere forundrede over at bundforhold ikke er undersøgt før planlægning

BROVST:Hvis man vil lave en lokalplan for en ny bydel med butikker og blandet bolig og erhverv, er det måske en meget god ide at undersøge, om jordbunden overhovedet er egnet til formålet. - Jeg er forundret over, at det ikke er sket. Det burde være gjort, siger næstformand i Jammerbugt Kommunes teknik- og miljøudvalg, Søren P. Mortensen (S), efter at udvalget har set på en noget speciel kloaksag fra Brovst Kommunes tid. Udvalget skulle tage stilling til kloakering i et 25.000 kvm stort område syd for rundkørslen i Brovsts østlige udkant. Arealet er en del af et vedtaget lokalplanområde på ca. 10 hektar, som har været landbrugsjord, men med planen nu er byzone. Her har foreløbig Brovst Tæpper og Gardiner planlagt at flytte ud til et nybyggeri, når en 6000 kvm stor grund stod klar. Men det har vist sig, at en stor del af lokalplanområdet er så sumpet, at det bliver meget kostbart for kommunen at kloakere og siden for køberne at bygge på. - Det sidste kommer ikke kommunen ved, men det kan jo blive svært at sælge grundene, og så får kloakfonden måske aldrig nogensinde investeringen igen i form af kloakbidrag, siger Søren P. Mortensen. - Derfor har vi forsøgt at minimere udgiften, så vi nøjes med at kloakere de 6000 kvm, hvor en køber har begrundet forventning om at der kan bygges, forklarer han. Det vil koste 843.000 kr. vurderer forvaltningen. En kloakering af alle 25.000 kvm vil koste ca. 2,7 mio. kr.. Samtidig er det politikernes holdning, at Jammerbugt Kommunes nye spildevandsplan skal tilpasses, at der kun bygges på de 6000 kvm. Det er et vink med en vognstang om, at der ikke er realistisk udsigt til, at resten af lokalplanområdet bliver bebygget. - Jeg kan dårligt se en fortsat byggemodning for mig, siger Søren P. Mortensen. Hvad der skal ske med de øvrige 19.000 ukloakerede kvadratmeter og resten af lokalplanområdet, bliver op til økonomiudvalget, som også er planudvalg, at diskutere. Formelt kan Jammerbugt Kommune tvinges til at overtage arealerne, hvis ejerne ønsker at sælge dem. Og det bliver ikke som landbrugsjord, men som byzonejord.