Nyt cafeteria et godt samlingssted

Frivillige har været med til at skabe nyt cafeteria

JERSLEV:På Jerslev-Sterup Idrætsforenings hovedgeneralforsamling indledte formanden, Flemming Pedersen, sin beretning med at udtrykke sin glæde over det nye, moderne og funktionelle cafeteria, der er blevet resultatet af en hårdt tiltrængt nedrivning af det gamle cafeteria og opbygningen af det nye. Bortset fra køkkenelementerne som JKE-Design har hjulpet med, er cafeteriet opført for JSI’s egne midler. Alle JSI’s afdelinger samt hovedkassen har bidraget til ombygningen, der stort set er sket ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I samlingsstuen er et stort vinduesparti blevet udskiftet, ligesom der er lagt ny gulvbelægning. Klubhuset på Irisvej i Sterup er også blevet renoveret. Her har Sterup Borgerforening sørget for et nyt, flot køkken. - Det må erkendes, sagde formanden, at overskuddet ved bankospillene er mindre end tidligere, men det er generelt for mange spil, så vi fortsætter, så de mange, der stadig møder op, kommer til et godt og velorganiseret spil. Jerslev Marked gav et overskud på 221.000 kr., hvilket er lidt mindre end forrige år, hvilket hovedsagelig skyldes en udbygning på markedsskuret, reparation af computere og ikke mindst øgede udgifter til vagter på pladsen. Ved sidste års marked blev flere nye ideer realiseret, men Flemming Pedersen opfordrede medlemmerne til at komme med endnu flere nye, gode ideer, for det er det, der udvikler markedet og gør det spændende, sagde formanden. JSI har hårdt brug for forældrenes hjælp, ikke alene til markedet, men også til garantfest, halfest, bemanding af kiosker og ved flere andre lejligheder. Foreningen vil indføre forældremøder, hvor der bl.a. skal informeres om nødvendigheden af frivilligt arbejde i klubben. Kommunesammenlægningen har bl.a. betydet, at medlemstilskuddet er faldet med otte procent, hvilket betyder ca. 25.000 kr. for JSI. Ifølge et sundhedsprojekt skal samarbejdet mellem Sund By og idrætsforeningerne udvides, så at de personer, der er for friske til Sund By, skal overgå til idrætsforeningerne. Der skal ligeledes gøres en indsats for at få de unge væk fra gaderne. Det betyder, at der bliver brug for flere instruktører. Heldigvis bliver der afsat penge til formålet, så jeg håber, at der bliver mere tid til opfølgning og opbakning, sluttede Flemming Pedersen. Underskud Kasserer Gurli Nielsen gennemgik regnskabet, der slutter med et underskud på 145.837 kr. Inge Sørensen og Lars Nielsen blev valgt til forretningsudvalget i stedet for Gurli Nielsen og Charlotte Bering, der begge nægtede at modtage genvalg. ruk