Nyt center får indvandrere hurtigere i arbejde

Nu skal det være slut med, at højtuddannede indvandrere arbejder som taxachauffører eller i et rengøringsjob. Eller slet ikke har noget job. Et nyt center, Videncenter Nord, skal gøre det lettere for sagsbehandlere at hjælpe indvandrere til at finde deres plads i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Baggrunden er, at det kan være svært for kommunale sagsbehandlere og AF-konsulenter at overskue, hvilke muligheder der er for at finde ud af, hvad den enkelte indvandrer er god til. Og måske endnu vigtigere: finde ud af hvilken supplerende uddannelse, der skal til for, at de kan bruge deres evner fuldt ud på det danske arbejdsmarked. Jo hurtigere sagsbehandleren finder ud af, hvad en indvandrer kan og ikke kan, jo hurtigere kan han efteruddannes og integreres på arbejdsmarkedet. Det er ikke, fordi det har skortet på indsatsen på området. Det har bare været præget af spredt fægtning, siger lederen af det nye center i Skørping, Ken Nielsen. - På trods af at der er brugt uanede midler på området, så ved vi for lidt om, hvad der virker, siger han. Andelen af indvandrere, der har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, er ikke steget gennem årene. Af de 11.500 ikke-vestlige indvandrere i Nordjylland er det kun hver fjerde, der har et arbejde uden støtte fra det offentlige. - Der har været mange tiltag, men de har ikke flyttet nok, siger Ken Nielsen. Det samme siger Torben Møller Hansen, direktør for Foreningen Nydansker: - Der er gennem tiden brugt mange penge på lokale projekter, men den erfaring, der er høstet, er ikke blevet formidlet videre. Det har resulteret i et kulørt patchwork-tæppe af løsninger. Nogle er gode, og andre er knap så gode, og det, vi mangler, er en ensartethed. Vel og mærke en ensartet høj kvalitet. Både sagsbehandlere og undervisningsinstitutioner tager godt imod det nye center. - Det er svært for den enkelte sagsbehandler at finde det rigtige tilbud hver gang, siger integrationsmedarbejder ved Hjørring Kommune Kirsten Rønn. Videncentret skal sammen med de fire øvrige centre i landet formidle erfaringer gennem en vidensbank. Det kalder forstander på Aalborg Handelsskole Hanne Muchitsch en rigtig god mulighed. - Det er bedre at samarbejde i stedet for at opfinde det samme flere gange, siger hun. Tema 1. sektion side 4