Nyt center for nerveforskning

Med et nyt internationalt center for neuroteknologi styrker Aalborg Universitet yderligere sin førende position inden for medicotekning. Universitetet har i forvejen internationalt ry for udviklingen af teknikker til at erstatte eller genoprette nerveforbindelser mellem hjernen og de enkelte legemsdele.

I øjeblikket er forskerne eksempelvis på vej med hjælp til folk, der har svært ved at kontrollere blæren, ligesom der er større projekt i gang med Aalborg og Vendsyssel sygehuse om at genoptræne patienter til gå igen efter hjerneblødning. Med det nye center kan der fastholdes et højt forskningsniveau. I første omgang til glæde for patienter, men dernæst er målet at få kanaliseret forskningsresultater ud i erhvervslivet i håb om at opbygge en stærk medicoteknisk sektor i Nordjylland. Den økonomiske baggrund for centeret er en bevilling på 14 millioner kroner fra Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, og dertil kommer 12 millioner kroner i form af medfinansiering fra partnere. Professor Thomas Sinkjær, der er leder af det nye center, understreger, at en fortsat udvikling er nødvendig, hvis universitetet skal opretholde sin tiltrækningskrfat over forskere og firmaer. - Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation har i en nylig rapport peget på medicoteknik som et af de vigtigste fokusområder i Danmark, og den medicotekniske industri siger selv, at den er helt afhængig af kontinuerlig forskning og gode muligheder for at rekruttere højt kvalificerede forskere, forklarer Thomas Sinkjær. Han beskriver de tre vigtigste opgaver for centeret som: - Grundforskning inden for teknologier, der kan interagere med det menneskelige legeme. - Påvisning af den nye teknologis diagnostiske og terapeutiske anvendelighed med fokus på kliniske områder med betydelige socioøkonomisk konsekvenser. - Overførsel af forskningsresultater til sundhedssektoren og den medicotekniske industri. Center for Neuroteknologi har som mål: - at bidrage til at Danmark fortsat er førende inden for medicoteknisk forskning, - at fremme lokal, regional, national og international forskning og uddannelse inden for området. - at fungere som en vigtig partner i samarbejdet med den medicotekniske industri om forskning og uddannelse. Thomas Sinkjær sidder i forvejen med i ledelsen af et andet center under Institut for Sundhedsteknologi, nemlig Center for Sansemotorisk Interaktion, hvorfra en stor del af den hidtige forskning er udsprunget.